IMF-subsidie voor 12 projecten in Noardeast-Fryslân

Onder andere het Frysk FûgelFestijn is een van de gehonoreerde projecten. FOTO ESTER BOUWSMA FOTOGRAFIE

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) heeft aan twaalf initiatieven in de regio Noardeast-Fryslân subsidie verstrekt.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

In de tweede openstellingsronde van 2022 gaat er ruim 218.800 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Onder andere het Frysk FûgelFestijn is een van de gehonoreerde projecten. Ook speel- en ontmoetingsplein Wrâldwizer in Oosternijkerk, de Dag van de Lauwers en het Ruurd Wiersma Museum krijgen subsidie.

Vanaf 12 september tot en met 6 oktober 2022 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten.

Nieuws

menu