Het noordoosten van Friesland gaat inwoners helpen de coronamaatregelen na te leven

Vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân gaan de bevolking helpen zich beter aan de coronamaatregelen te houden. GGD Fryslân ziet een grote verspreiding van het virus in het gebied en de besmettelijkere Britse variant speelt daarin een rol.

Testlocatie GGD Fryslân in Drachten.

Testlocatie GGD Fryslân in Drachten. FOTO KAPPERS MEDIA

Het is de bedoeling dat verenigingen, sportclubs, organisaties en inwoners praktische hulp krijgen om contacten te beperken, zegt GGD-directeur Margreet de Graaf. Het gaat om de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Ook worden een paar grensdorpen in het Groningse Westerkwartier meegenomen.

De gemeenten kunnen bijvoorbeeld meer doen aan quarantaine-ondersteuning, oppert De Graaf. In de Leeuwarder Courant kwam een bewoonster van een zelfstandig deel van het door een corona-uitbraak zwaar getroffen ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen aan het woord die zei dat ze volgens een brief in quarantaine moest blijven, maar toch bij de supermarkt werd aangetroffen. ‘Ik denk dan: daar is niet goed over nagedacht, want ik heb geen familie in de buurt. Dus ja, waar moet ik heen?’, zo werd de vrouw geciteerd.

,,Daar kan de gemeente dus bij ondersteunen. Nadenken over hoe mensen hulp kunnen krijgen bij het boodschappen doen’’, zegt De Graaf.

De basismaatregelen werken het beste tegen de verspreiding van het coronavirus: afstand houden, handhygiëne en contacten vermijden, constateert het crisisteam van de GGD. ,,Dat is de beste manier. De gemeenten gaan daarbij helpen, je kunt ook kijken hoe je de testbereidheid kunt vergroten, dat de mensen thuisblijven als ze klachten hebben, dat ze niet meer naar kofferbakmeetings gaan en hoe je toch kunt thuiswerken”, somt De Graaf op. Uit een RIVM-enquête blijkt blijkt dat Friezen meer moeite hebben met thuiswerken dan elders. ,,Waar ligt dat aan? Dat zoeken we uit.”

De GGD hoopt zo met de vijf gemeenten de opmars van de Britse variant in het gebied terug te dringen. ,,De opmars is een combinatie van deze variant en gedrag. Het is een saamhorige gemeenschap. Familiebanden bij elkaar, veel op bezoek, buren en vrienden helpen elkaar met klussen, dat zit in die hoek ingebakken. Hartstikke mooi, maar dat werkt nu tegen je. De cultuur is er van nature niet afstandelijk, dan is het een grotere stap om gedrag aan te passen.”

De Graaf weet het uit eigen ervaring. De GGD-directeur, die nu in Steenwijk woont, groeide op in Burgum. ,,De familie van mijn moeder woonde allemaal om ons heen, in Sumar, Ureterp. Pake en beppe woonden in hetzelfde dorp, bij tantes paste ik op. Dan kom je vaak bij elkaar over de vloer.”

Hoe de gemeenten de inwoners gaan helpen zich aan de maatregelen te houden, is per gemeente maatwerk. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat er geen bijeenkomsten zijn, denkt De Graaf hardop. Als voorbeeld noemt ze gesprekken met kerken over de dienst.

,,Kunnen we ervoor zorgen dat ze zich vrijwillig beperken tot digitale diensten.” In de regio zijn er namelijk nog steeds kerkgemeenschappen die bijeenkomen, waaronder de Bethel-kerk in Drachten, erkent communicatieadviseur Jan Arendz. ,,In klein gezelschap, maar ook dat zien we liever niet.”

Deze aanpak heeft het crisisteam van de Veiligheidsregio Fryslân bedacht, op voorspraak van de GGD. Begin van de week is er koortsachtig overleg over gevoerd, waarbij ook de burgemeesters zijn betrokken. Het dagenlange overleg mondde uit in een oproep aan de inwoners van het Noordoosten van Friesland om zich zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden, vanwege het oplopen van de coronacijfers.

Een toelichting op deze nogal voor de hand liggende oproep bleef uit. De GGD, de Veiligheidsregio en de burgemeester van Achtkarspelen hielden zich op de vlakte. ,,We zitten in een crisisuitbraak, er zijn verschillende maatregelen besproken, ik denk dat er wel twintig op tafel hebben gelegen. Wij beoordelen die op wat uitvoerbaar is. Daar is uitgekomen dat de maatregelen voldoen zoals ze nu zijn (met avondklok en bezoekbeperking, GB), áls mensen zich er aan houden.”

De Graaf vermoedt dat de omfloerste communicatie te maken heeft met de uitkomst van het crisisberaad, waarin onder meer het grootschalig testen van gemeenten of dorpen in Noordoost-Friesland aan de orde is geweest. ,,Eigenlijk zijn wij een mini-OMT, zoals wij eerder ook bij de uitbraken in het azc in Sneek en op de Appelhof in Terschelling bij elkaar zijn gekomen. En er is bij ons een brede hekel aan OMT-leden die in praatprogramma’s vertellen over de mogelijkheden die níet zijn overgebleven. Wij willen het alleen hebben over de maatregelen die we wel nemen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Coronavirus