Processiepark in Dokkum krijgt beplanting met religieuze betekenis. De Judasboom en Hemelsleutel zijn de eersten

Foto:

Foto: Jan Spoelstra

Met assistentie van misdienaars heeft bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden vrijdag een zogenaamde Judasboom in het park bij de Bonifatiuskapel in Dokkum geplant.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Donkere bladeren en paarse bloesems kenmerken de Judasboom, waarvan de naam geïnspireerd is op de discipel van Jezus die hem verraadde. De nieuwe boom kreeg een plek bij de eerste kruiswegstatie.

Lijdensweg van Jezus