Grutto en kievit broeden weer in weiland in Triemen

Op de foto vlnr Sije Schotanus (coördinator Vogelwacht), Ruurd Veenstra (nazorg Vogelwacht), Bindert Kloosterman (voorzitter perceelteam LvO) en Piet Mulder (boer en pachter van het perceel LvO). Foto: Sijrike van der Mei

Het gaat voorzichtig crescendo met de grutto en de kievit in een perceel weiland in Triemen. In 2017 broedde er geen enkel grutto- of kievitenpaar, maar vorig jaar vonden vrijwilligers vier nesten van de grutto en zelfs vijf van de kievit.

Het 4 hectare grote perceel is begin 2020 door de burgercoöperatie Land van Ons (LvO) om het als kruidenrijk grasland in beheer te nemen voor agrarisch gebruik.

Land van Ons en Fûgelwacht Feankleaster werken al een tijd samen in hun streven naar een optimale leefomgeving voor de weidevogels. Voor de vrijwilligers was het onlangs dan ook heel fijn om te horen van de coördinator van de Vogelwacht, Sije Schotanus, dat de aantallen weidevogels op het perceel flink zijn toegenomen. Hij laat dit zien aan de hand van overzichtskaarten van het perceel waarop gekleurde stippen staan die de aantallen en de vogelsoort per jaar weergeven.

Alarmtelling

In 2017 broedde er geen enkele grutto of kievit in het perceel, maar in 2020 waren dat respectievelijk 4 grutto- en 5 kievitsnesten. Kijkend naar de alarmtellingen, dan zijn er in dat jaar 5 alarmerende grutto’s en 2 alarmerende kieviten gesignaleerd. De alarmtelling is volgens Sije Schotanus nog het meest accurate tellingsinstrument omdat de alarmerende vogels aangeven dat er daadwerkelijk een nest met jongen in de buurt is.

Behalve de tellingen houdt de Vogelwacht ook in de gaten wanneer de vogels vertrokken zijn. Pas daarna gaat de boer het grasland maaien. Dat is dit jaar later dan anders omdat het in het voorjaar erg koud en nat is geweest.

Land van Ons is een burgercoöperatie die landbouwgrond opkoopt met als doel het stoppen van gronduitputting die verdwijning van plantaardig en dierlijk leven uit het landschap tot gevolg heeft. De aangekochte grond wil LvO langdurig behouden en beheren. Daar waar dat nodig is, wordt het beheer gericht op grondverbetering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân