Grond aangekocht voor realisatie getijdemeer Holwerd aan Zee

Een impressie van het toekomstige Holwerd aan Zee.

Een impressie van het toekomstige Holwerd aan Zee.

De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft afgelopen maandag ingestemd met de aankoop van twee stukken grond, die nodig zijn voor het realiseren van het getijdemeer. Bovendien kunnen de gronden ingezet worden als ruilgrond bij kavelruil.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Ook is deze week het grondonderzoek bij Holwerd aan Zee begonnen. Met diepe grondboringen wordt op het toekomstige traject van de vaargeul en het getijdemeer onderzoek gedaan naar milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Bij Holwerd aan Zee is het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland hersteld wordt.