Gemeente Noardeast-Fryslân bereidt zich al voor op coronaproof jaarwisseling

Carbidschieten. FOTO ARCHIEF

Waar in andere gemeenten nog gesteggeld wordt over de Sinterklaasintocht, kijken ze in de gemeente Noardeast-Fryslân alweer verder: want hoe moet het met de jaarwisseling?
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Redenen voor de vroege voorbereiding zijn het coronavirus en de nieuwe subsidieregeling. Zo wil de gemeente kijken naar hoe de jaarwisseling coronaproof plaats kan vinden.

Er zijn bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld om het carbidschieten, ook in tijden van corona, door te kunnen laten gaan. Ook wordt er nu al gekeken naar aanvragen en meldingen die gedaan worden voor de jaarwisseling. „De beide ôfdielingen Feiligens en Fergunningen sette der bot op yn om de minsken sa goed as mooglik by te stean by de oanfragen en meldings. Dat wurdt fansels noch wol in útdaging mei de corona”, aldus burgemeester Johannes Kramer.

Daarnaast heeft de gemeente dit jaar een nieuwe subsidieregeling voor feesten en activiteiten met de jaarwisseling, ‘Jierwiksel’ genaamd. Hiervoor geldt dat er één gesubsidieerde activiteit per dorpskern of stad georganiseerd mag worden, die toegankelijk moet zijn voor alle inwoners. Organisatoren van een feest of carbidschieten moeten voor 1 oktober 2020 aangeven of ze iets willen organiseren.

Nieuws

menu