Gaswinning Ternaard zet verhouding Noardeast-Fryslân en Den Haag op scherp

Er dreigt een verharding van de verhoudingen tussen Noardeast-Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ,,Het wordt een spannende week.’’

Protest tegen gaswinning in Ternaard. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Protest tegen gaswinning in Ternaard. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Inzet is de gaswinning bij Ternaard, het dossier dat de beide overheden al een paar jaar innig verbindt, soms tegen wil en dank. Over compensatie voor de plannen om gas te winnen onder de Waddenzee boven Ternaard werd eerder al een akkoord gesloten: jaarlijks 6 miljoen euro voor de regio, tien jaar lang, als er tenminste ook zo lang gas wordt gewonnen.

Noardeast wacht nog altijd op een brief waarin een deel van die afspraken wordt bevestigd. Burgemeester en wethouders schreven aan minister Eric Wiebes: ,,Het vertrouwen wordt nu geleidelijk verzwakt door het uitblijven daarvan (de brief, red.). Het vertrouwen komt verder onder druk te staan door het ontbreken van een begrijpelijke en geruststellende verklaring voor het uitblijven van de brief. Dat die brief maar steeds niet komt heeft effect op het proces. Het vertrouwen van de bewoners in de regio is met veel moeite en vallen en opstaan gewonnen, maar blijft uiterst kwetsbaar. De betrekkelijke maatschappelijke rust, als voorlopig resultaat van het omgevingsproces, is onmiddellijk weg als blijkt dat het vertrouwen beschaamd wordt.’’

Instemmingsbesluit

Ondertussen heeft Wiebes wel officieel advies aan Noardeast gevraagd over de gaswinning. Het winningsplan gaat uit van een geschat volume van 1 tot 7,6 miljard kubieke meter gas in de periode van 2021 tot 2037. Het advies van Noardeast wordt, samen met dat van andere betrokken partijen, gebundeld in het zogeheten Instemmingsbesluit. Dat besluit maakt de weg vrij voor de boorwerkzaamheden.

Noardeast heeft een duidelijk advies voor de minister: ,,Wij komen tot het advies aan u om geen Instemmingsbesluit af te geven.’’ Is dat ‘njet’ mede ingegeven door kribbigheid omdat Wiebes gemaakte afspraken niet bevestigt? Volgens wethouder Esther Hanemaaijer niet. ,,We zijn altijd al tegen de gaswinning geweest. Maar we wilden niet zomaar nee zeggen, we wilden ook om tafel over genoegdoening.’’ Dat ze nu, bijna aan het eind van het proces, officieel nee zouden zeggen was volgens Hanemaaijer altijd al de bedoeling.

Paar dagen geduld

Hanemaaijer vindt het lastig in te schatten hoe de brief met het advies op het ministerie valt. ,,Maar ik neem aan dat hij er serieus naar kijkt. Volgens haar kan Wiebes het niet maken om het zomaar naast zich neer te leggen. Eerder zei Wiebes het belangrijk te vinden dat het ‘lokaal belang’ duidelijk naar voren komt bij het besluit om gas te gaan boren bij Ternaard.

Hanemaaijer heeft nog een paar dagen geduld, zegt ze. Als de brief er dan nog niet is, gaat ze samen met het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard (gemeente, provincie en Wetterskip) kijken naar andere manieren om Wiebes de afspraken te laten bevestigen. Dat zal dan via lobbyen gebeuren, zegt de CDA-wethouder, of het ‘mobiliseren van Friese Tweede Kamerleden.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Friese gasvelden
Waddengebied