Friese plaatsnamen voor Noardeast-Fryslân kosten half miljoen euro

FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De veelbesproken verfriesing van de plaatsnamen in Noardeast-Fryslân gaat een kleine half miljoen euro kosten. Dat hebben burgemeester en wethouders becijferd. Niet alle dorpen krijgen een Friese naam.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Zoals verwacht mogen Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp hun Nederlandse naam houden. Die dorpen liggen in het oostelijk deel van voormalig Kollumerland, waar naar verhouding weinig Fries wordt gesproken. De dorpen gaven al eerder in een gezamenlijke brief aan de gemeente aan dat zij niets zagen in een Friese naam voor hun dorp.

Waaksens

De 25 andere dorpen in de gemeente waarvan de Friese naam verschilt van de Nederlandse krijgen dus wel een Friese naam. Dus ook Waaxens, dat in april nog aangaf geen Friese naam te willen. Die wordt namelijk Waaksens, en dan vreest het dorp verwarring met Waaksens in Súdwest-Fryslân. Volgens Dorpsbelang vergissen bezoekers aan beide dorpen zich nu al regelmatig.

En ook Kollumerzwaag en Veenklooster gaan vanaf 1 januari 2023 door het leven als Kollumersweach en Feankleaster. Dorpsbelang gaf eerder al neutraal te zijn, maar voegde in zijn brief aan de gemeente wel reacties bij van inwoners die over het algemeen negatief staan tegenover een naamswijziging.

Eén naam op de borden

Tien dorpen hebben niet gereageerd op de oproep, zegt Noardeast. De gemeente gaf eerder al aan dat in dat geval het dorp ook een Friese naam krijgt. Op de plaatsnaamborden komt één naam, wat betekent dat de Nederlandse dorpsnamen helemaal van de borden verdwijnen.

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad in welke vorm de plaatsnaamwijziging doorgaat. Op 8 juli wordt het invoeringsplan besproken.

Protest

De plaatsnaamwijziging komt voort uit een plan van de FNP, dat afgelopen september steun kreeg van de voltallige gemeenteraad. Daarna was er veel over te doen. Een deel van de raad ging twijfelen vanwege de mogelijk enorme kosten voor het plan. Het zou wel eens een miljoen euro kunnen gaan kosten, dachten sommige raadsleden. Een flinke uitgave voor Noardeast, waar fors bezuinigd moet worden.

Ook vanuit de dorpen klonk hier en daar protest. De plaatsnaamborden van Munnekezijl, Burum, Warfstermolen en Kollumerpomp werden vernield: de Nederlandse naam werd weggekrast.

Nieuws

menu