Friese Staten steunen bus Kollum-Drachten

Drukte op het busstation aan het Knobelsdorffplein in Drachten. Foto: Jilmer Postma

De komst van een nieuwe, snelle buslijn tussen Kollum en Drachten is een stapje dichterbij gekomen.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Smallingerland

De Friese Staten schaarden zich in ruime meerderheid achter een motie van de SP die gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) oproept om deze buslijn samen met gemeenten, dorpsbelangen en bedrijfsleven uit te werken.

Weinig bussen in gebied met grote kernen

Volgens SP’er Peter van Noort doet de verschraling van het openbaar vervoer zich vooral in dit gebied voelen ondanks de aanwezigheid van grote kernen als Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen. Daarom verdient volgens hem dit buslijn-initiatief van de dorpen en het bedrijfsleven alle steun. De beoogde buslijn gaat niet door maar langs de kernen waardoor snelheid en bereikbaarheid gecombineerd worden.

Mogelijk bijdrage gemeenten

De motie had in eerste instantie een dwingender karakter. Fokkens had daar moeite mee. Ze wees op precedentwerking en geldgebrek. Ze gaat nu in overleg om te bekijken of ook gemeenten financieel kunnen bijspringen. Wopke Veenstra (FNP) wees op de leerachterstand van jongeren in het gebied. ,,Dan is it dochs foar ús jongerein fan it grutste belang dat der goede busferbiningen binne mei Drachten en Ljouwert.”

Nieuws

menu