Extra toezicht op feestjes in Dokkum na 9 besmettingen in uitgaansleven

Mensen zitten op het terras in Dokkum, in 2020. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De gemeente Noardeast-Fryslân houdt dit weekeinde in Dokkum extra toezicht op naleving van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat gebeurt in het uitgaansleven, maar vooral op feestjes bij mensen thuis of in kantines. Afgelopen week raakten op die manier zeker 9 mensen besmet.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dat zegt burgemeester Johannes Kramer. Hij wil zelf ook mee om te zien hoe Dokkumers met de coronacrisis omgaan. ,,Hâld je oan de maatregels, dat wolle wy útstrielje. Minsken, tink der goed om: dit firus is gjin fier-fan-myn-bêdshow, it sit om de hoeke.”

Besmetting op feestje thuis

Aanleiding voor het extra toezicht is het cluster aan besmettingen dat GGD Fryslân door bron- en contactonderzoek heeft gesignaleerd in Dokkum. Van een cluster wordt gesproken als minimaal vier mensen te linken zijn aan één besmettingsbron. Landelijk zijn er op dit moment 259 van dergelijke clusters bekend, dit is het eerste in Friesland.

De bron ligt volgens GGD Fryslân bij een bescheiden feestje eind juli bij iemand thuis. Een daar besmette persoon heeft het coronavirus doorgegeven op een terras, iemand die daar besmet is heeft het virus weer op een ander overgebracht in een kroeg, meldt GGD-woordvoerder Marcel de Jong. Volgens Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslân is degene die anderen in een kroeg besmette daarheen gegaan terwijl hij al klachten had. Hij spreekt van ,,asociaal gedrag”. ,,Dit kunnen we ons niet veroorloven.”

Inmiddels zijn al negen besmette twintigers en dertigers te linken aan de besmette persoon op het feestje. Onbekend is waar de bron het virus heeft opgepikt. Niet alle negen mensen die in Dokkum zijn besmet wonen ook in de elfstedenstad, enkelen wonen in Groningen.

Geen maatregelen tegen horeca

Burgemeester Kramer is nog niet van plan maatregelen te nemen tegen de horeca. ,,De hoareka-ûndernimmers nimme it koroanafirus hiel serieus, dy dogge harren bêst, dy wurkje hûndert persint mei. It binne foaral yndividuele gefallen dy’t har nearne wat fan oanlûke en inoar opsykje op feestgelegenheden.”

De Halve Maan aan de Diepswal bleef vrijdag uit voorzorg gesloten in afwachting van een test van twee medewerkers, nadat donderdag bekend werd dat een familielid van hen besmet is met het coronavirus. Het team hoopt vandaag weer hapjes en drankjes te kunnen serveren, schrijven de medewerkers op Facebook. Zij melden verder dat geruchten in de stad over Eric’s Café en Stadscafé Artisante niet kloppen. ‘Bij deze twee zaken is niks aan de hand, u kunt ze veilig bezoeken’.

Wedstrijden en trainingen geannuleerd

Donderdag maakte VV Dokkum al bekend dat zeker twee spelers van het eerste amateurvoetbalelftal besmet zijn met het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het bestuur uit voorzorg alle trainingen en wedstrijden tot en met 23 augustus geannuleerd, ook die van de jeugd.

GGD Fryslân meldde vrijdag ineens zestien nieuwe besmettingen in het weekoverzicht, een grote stijging ten opzichte van de voorgaande vijf zomerweken, toen het weektotaal van positief geteste inwoners van Friesland nooit de vijf oversteeg. Daar kwamen vrijdag nog eens drie nieuwe gevallen in Dokkum bij. Het weekpercentage positieve gevallen onder Friezen die zich hebben laten testen liep op van 0,13 naar 0,79 procent.

Dashboard niet up to date

Naast de besmettingen in het Dokkum-cluster is afgelopen week nog een besmetting in Noardeast-Fryslân vastgesteld, de twaalf anderen komen uit De Fryske Marren (4), Achtkarspelen (3), Tytsjerksteradiel (2), Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf. Niemand ligt met Covid-19 in een Fries ziekenhuis.

Volgens het coronadashboard van de rijksoverheid was het de afgelopen dagen qua aantal besmettingen bijzonder rustig in Friesland, met steeds nul nieuwe gevallen. Dit blijkt een fout te zijn, als gevolg van een softwareverandering, meldt GGD-woordvoerder De Jong. ,,We hebben het programma aangepast in verband met privacy-richtlijnen en proberen alles weer goed aan de gang te krijgen.”

Nieuws

menu