Teksten over hip-hop, verschillende soorten melk en een Afrikaanse vliegtuigmaatschappij: examen Engels havo 'prima te dwaan'

Teksten over hip-hop, verschillende soorten melk en een Afrikaanse vliegtuigmaatschappij. Het examen Engels voor havo-leerlingen was dit jaar ,,prima te dwaan”.

Vlnr: Naomi Keekstra, Petra Lap, Robert Elverdink, Gabriëlle de Jong praten na over het examen Engels.

Vlnr: Naomi Keekstra, Petra Lap, Robert Elverdink, Gabriëlle de Jong praten na over het examen Engels. Foto: Marcel van Kammen

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dinsdagmiddag, stipt 13.30 uur buigen de havo-eindexamenleerlingen van het Dockinga College in Dokkum zich over het examen. Na een goed uur verlaten de eerste leerlingen het examenlokaal. Een groepje examenkandidaten bespreekt de toets na in de kantine. ,,It wie prima te dwaan en absolút net dreger as de teksten dêr ‘t wy mei oefene hawwe”, vindt Petra Lap (17).

Veel makkelijke teksten