Er komt alsnog een openbare verkoop van het gemeentehuis in Kollum

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Er ligt een bod van een bedrijf waarmee onderhandeld werd, en toch kiest Noardeast-Fryslân alsnog voor openbare verkoop van gemeentehuis in Kollum.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Sinds het opgaan van Kollumerland in Noardeast-Fryslân wordt het voormalige gemeentehuis gebruikt voor ambtenarenhuisvesting, gemeenteloket en raadsvergaderingen. Noardeast besloot onlangs het pand op termijn te verkopen. Dat voornemen kwam in een stroomversnelling door belangstelling van het Kollumer bedrijf FotoCadeau. 

De afgelopen tijd onderhandelde de gemeente exclusief met FotoCadeau, dat zelfs een bod uitbracht. ‘Dit bod biedt voldoende basis voor verdere onderhandelingen’, schrijft burgemeester Johannes Kramer aan de gemeenteraad. 

Toch kiest de gemeente ervoor om de verkoop alsnog openbaar te laten verlopen. FotoCadeau reageert teleurgesteld. ,,Jammer, we beraden ons’’, reageert projectleider Erie Dam. Eerder zinspeelde het bedrijf op een verhuizing naar buurgemeente Achtkarspelen, mocht in de huidige omgeving geen geschikt nieuw pand gevonden worden.

Vorige week nog ontstond discussie in de raad van Noardeast vanwege de verkoop van de voormalige basisschool in Reitsum aan dorpsbelang. Met die verkoop moet de gemeente een verlies slikken van 3 ton. Vanuit de raad klonk het dat te weinig ruchtbaarheid aan de verkoop was gegeven: Dorpsbelang was de enige geïnteresseerde. 

Het voormalige gemeentehuis in Kollum bestaat uit Villa Westenstein, de gemeentewerf en de nieuwbouw met de raadszaal. Omdat Noardeast werkt aan een nieuwe raadszaal in Dokkum, kan het laatste deel mogelijk pas vanaf 2023 door een nieuwe eigenaar betrokken worden. Het aantal arbeidsplaatsen dat een nieuwe eigenaar biedt, geldt als belangrijk criterium bij de gunning.

Nieuws

menu