Elf dorpen in Noardeast-Fryslân willen Nederlandse naam houden

Augsbuurt. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In elk geval elf dorpen in Noardeast-Fryslân wijzen de voorgestelde Friese naam voor hun dorp af. Over ongeveer een maand wordt duidelijk wat de kosten zijn van de verfriezing van de dorpsnamen in de gemeente.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dorpsbelangen konden tot 1 mei schriftelijk aan Noardeast-Fryslân laten weten dat ze iets anders wilden dan een Friese naam voor hun dorp. De invoering van Friese plaatsnamen is een gevolg van een FNP-voorstel om de namen in de nieuwe gemeente officieel Fries te maken. Dat voorstel kreeg steun van de voltallige gemeenteraad.

Van 29 dorpen in de gemeente verschilt de Friese naam van de Nederlandse. Daarvan hebben zeventien dorpsbelangen gereageerd op hun aanstaande naamswijziging, stelt een woordvoerder van Noardeast. ,,Alve doarpen jouwe oan de Nederlânske namme hâlde te wollen, dêr’t ien doarp fan in nije (kombinaasje) namme foarstelt. Fiif doarpen jouwe oan ynstimme te kinnen mei it foarstel. Ien doarp nimt in neutraal stânpunt yn.’’

Dorpen die niet voor 1 mei reageerden, zijn daarna nog actief benaderd voor een reactie, waarna het uit sommige plaatsen wederom stil bleef. ,,No bart dat net noch in kear. Yn de brief dy’t stjoerd is is oanjûn dat wannear’t de gemeente gjin reaksje kriget, we der fan ûtgean dat it doarp ynstimme kin mei de Fryske plaknamme.’’

‘Zoals het nu is, is het prima’

Op de valreep stuurde Dorpsbelang Kollumerzwaag en Veenklooster zijn reactie; de brief is gedateerd op 30 april. Bij de brief zit een lijst met reacties van inwoners van de buurdorpen die er niet om liegt. Vrijwel alle reacties zijn tegen de invoering van Friese plaatsnamen, met als belangrijkste argument de mogelijk hoge kosten die het plan met zich meebrengt. ‘We zien de meerwaarde niet’, ‘verspilling van geld’, ‘zoals het nu is, is het prima’ valt er in de reactiebijlage te lezen. Dorpsbelang zelf zegt een neutraal standpunt in te nemen.

Die kosten baren ook sommige raadsfracties in Noardeast zorgen, bleek onlangs. Tot woede van de FNP twijfelden de PvdA en coalitiegenoot S!N onlangs of de portemonnee wel getrokken moet worden voor het vervangen van plaatsnaamborden en andere bijkomende kosten. De daadwerkelijke kosten worden eind volgende maand duidelijk als burgemeester en wethouders het raadsvoorstel naar de gemeenteraad sturen. De raad bespreekt dat voorstel, inclusief een kostenberekening, op 8 juli.

Nieuws

menu