Dokkum vreest provinciale 'reservebank' in nieuwe omgevingsvisie en wil meer erkenning: 'Zet dit gebied niet weg'

Dokkum komt niet voor in de nieuwe omgevingsverordening van de provincie, waarin ruimtelijk beleid is vastgelegd. ,,Zet dit gebied niet weg.’‘

Het centrum van Dokkum.

Het centrum van Dokkum.

In de omgevingsvisie, die bij de verordening hoort, wijst de provincie Dokkum nog samen met Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en Harlingen aan als belangrijke stedelijke centra. In de visie staat het strategisch beleid, in de verordening de bijbehorende regels en begrippen. In die verordening komt Dokkum dan weer niet voor, tot onvrede van Noardeast-Fryslân.

Lees ook | Daar is-ie dan: het Deltaplan voor het Noorden. Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland willen kwart miljoen huizen bouwen in ruil voor Lelylijn

Burgemeester en wethouders stuurden inmiddels een veertien pagina’s tellende brief naar het provinciehuis. Belangrijkste boodschap: Dokkum opnemen als ‘logische plaats voor grootschalige nieuwe ontwikkelingen’. De Sintrale As, in 2016 geopend als zijderoute voor Noordoost-Friesland, is slechts het begin, zegt wethouder Esther Hanemaaijer.

Wensenlijstje

,,De As is de helft van de ontsluiting. Die is vijf jaar geleden aangelegd en heeft miljoenen gekost. Nu moet je het wel afmaken. De As ligt er niet alleen om hier weg te komen.’’

Als Dokkum niet duidelijk in de provinciale verordening staat, wordt het volgens Hanemaaijer ,,wel lastiger’’ om vooraan te staan bij de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en het bouwen van woningen.

Volgens Hanemaaijer staat de woningbouw ,,met stip op één’’ op het wensenlijstje van Dokkum. De westelijke rondweg en het uitbreiden van bedrijventerrein Betterwird komen daar vlak achter, net als alle recreatieve ontwikkelingen die er in en om de Bonifatiusstad worden uitgerold.

Dokkum wil koste wat het kost niet op de reservebank van de provincie belanden. Dat zou niet stroken met de eigen ambitie om in 2040 de ‘topregio’ van Noord-Nederland te worden als het gaat om wonen, werken en recreëren. In die ambitie staat de krimpregio evenwel niet alleen.

Visie voor Dokkum

Om die plannen kracht bij te zetten werkt Noardeast de komende maanden aan een visie voor Dokkum. Hanemaaijer: ,,Wat voor stad willen we zijn, waar willen we naartoe, hoeveel inwoners willen we hebben?’’ Dokkum is al enige tijd visieloos: de laatste visie dateert van 2009 en die is inmiddels niet meer actueel.

Er zijn de afgelopen jaren wel een binnenstadsvisie, detailhandelvisie en een baaierd aan recreatievisies gemaakt: die worden voor de nieuwe visie deels gebundeld om ,,alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten met elkaar in verband te brengen’’.

De visie voor Dokkum moet in de herfst klaar zijn. Hanemaaijer hoopt dat de provincie Dokkum na de gemeentelijke brief alsnog in de verordening opneemt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Lelylijn