'Dit jier bin ik hielendal oer myn eangststeurnis hinne kaam'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Samantha Lautenbach uit Kollumerzwaag, is 20 geworden op 2 december.

Samantha Lautenbach met hond Snow.

Samantha Lautenbach met hond Snow. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Als puber was Samantha niet altijd de makkelijkste, geeft ze toe. ,,Yn it tredde jier op it Nordwin College wie ik hels.’’ Ze had regelmatig ruzie met leraren. ,,Ik hie in grutte mûle, rookte, iet chips en dronk enerzjydrank.’’ En dat werd door de school niet geaccepteerd. ,,Ik wie net sa’n leuke learling.’’ Het leidde ertoe dat ze niet meer welkom was.