De provincie is tegen maar staat machteloos bij nieuwe gasboringen in Ternaard

Minister Eric Wiebes heeft alle touwtjes in handen bij de opening van een gas-boorlocatie in Ternaard. Maar de provincie Fryslân vindt er wel degelijk iets van.

Protest tegen gaswinning in Ternaard.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Protest tegen gaswinning in Ternaard. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Al in 2015 stemden Provinciale Staten tegen nieuwe gasboringen op Fries grondgebied, waarschuwt de provincie. En dat mag dan weinig zoden aan de dijk zetten omdat de beslissingsbevoegdheid voor de boringen bij de minister ligt, maar de meerderheid van de fracties wil het wel gezegd hebben. De FNP: ,,Wy binne hjir fjoer en flam op tsjin.’’