De energietransitie in Noordoost-Friesland verloopt wisselend

De energietransitie in Noordoost-Friesland verloopt wisselend. Zonneweides schieten er als paddenstoelen uit de grond, terwijl elektrisch verwarmen en elektrisch rijden achterblijven.

Foto van groot zonnepark in aanbouw, Buitenpost.

Foto van groot zonnepark in aanbouw, Buitenpost. Foto: Marcel van Kammen

Dat blijkt uit een evaluatierapport van energiebesparende projecten in het gebied. Daarin worden de resultaten van 15 projecten tussen 2017 en 2020 behandeld.

De vier gemeenten in Noordoost-Friesland - Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen -spraken in 2016 met elkaar af dat in 2025 40 procent van het totale energieverbruik ‘duurzaam’ moet zijn, waarmee energie van niet-fossiele bronnen bedoeld wordt.

Het evaluatierapport wordt gehinderd door onvolledige gegevens. Van sommige projecten stammen de laatste data uit 2017 (!).

Het gebied kent, vooral vanwege de aanleg van enkele zonneweides, een bijna exponentiële groei in zonne-energie. De opwek van electriciteit via wind en biogas groeit bijna niet. ,,Als deze trend wordt doorgezet dan zou in 2025 meer dan 40% van de elektriciteit duurzaam kunnen worden opgewekt.’’ De warmte- en transportsector blijft evenwel achter, en om die 40 procent te kunnen halen zullen deze achterblijvers gecompenseerd moeten worden. Als dit via zonneparken moet, schrijven de onderzoekers, zullen er nog 35 zonneparken bij moeten van een grootte zoals het zonnepark bij Buitenpost (34.000) panelen. Onhaalbaar, zien ook de onderzoekers, en vanwege de huidige krapte op het electriciteitsnetwerk zelfs risicovol. ,,Het zou daarom verstandig zijn om niet alleen op zonne-energie in te zetten, maar ook open te staan voor andere duurzame bronnen. Een mix van bronnen zorgt voor een betrouwbaarder en robuuster energiesysteem.’’

Volgens de onderzoekers hebben de vier gemeenten ,,nog een hele weg te gaan om te voldoen aan hun ambitie’’. Duurzame energie vormde in 2017 nog zo’n 10 procent van het totale energieverbruik, terwijl dat in 2025 al 40 procent moet zijn. ,,Omdat de warmtesector en de transportsector nog moeilijk te verduurzamen zijn, zal er in de komende jaren met name ingezet moeten worden op de elektriciteitssector. De potentie voor duurzame elektriciteit is groot in de regio. Met name het vermogen aan zonne-energie heeft een enorme toename gezien in de afgelopen jaren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Duurzame energie