Criminelen weren? Sloop lege boerderijen en bouw er huizen

Foto:

Foto:

Sloop leegstaande boerderijen en bouw woningen op de vrijgekomen grond. ,,Dan kinne dêr gjin kriminelen mear yn komme’’ zegt burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Dantumadiel

Hij pleit dan ook voor ,,in slimmere ynfolling’’ door nieuwe economische mogelijkheden te creëren op het platteland.

Zo zou er bijvoorbeeld voor elke gesloopte 850 vierkante meter een woning moeten mogen verrijzen. Hierdoor ontstaan kleine hofjes op voormalige boerenerven. ,,In ‘erfbewonersensemble’’’, licht Agricola toe.

Om zoiets mogelijk te maken, is inzet van de provincie nodig. En moet het gemeentelijke bestemmingsplan aangepast worden. ,,Mar wy moatte dêr nei sjen.’’

Want criminelen rukken op, klonk het gisteravond in het gemeentehuis in Kollum. Daar vond de bijeenkomst ‘Boef zoekt Boer’ plaats op initiatief van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, LTO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

‘Nee’ verkopen

Het geboefte komt van Brabant naar Gelderland. En daar vandaan verder naar het Noorden. Naar gebieden met leegstand. En armoede. Zodat mensen bereid zijn ruimte af te staan tegen een huurprijs van 6000 euro per maand.

Daarom vonden de organisaties het tijd om mensen te waarschuwen. ,,Want wie eenmaal in het criminele web verstrikt is geraakt, komt er nooit meer uit’’, aldus Paul van der Weiden, adviseur Lokale Veiligheid van het CCV.

Neeltje van den Brand, die woensdag haar verhaal in de Leeuwarder Courant deed, wist de boeven te pareren door simpelweg ‘nee’ te zeggen. Niet omdat de vrouw uit gemeente Waadhoeke de criminelen vreesde (,,die zagen er heel normaal uit’’), maar de politie. En dat moet natuurlijk anders.

Lees ook | Schuur voor 6000 euro verhuren voor hennepteelt? Toch maar niet

'Dit is noch mar it topke fan’e iisberch'

Bendes hebben ook in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel voet aan de grond. Zo werd er onlangs nog een hennepplantage opgerold in Triemen, zei burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân. ,,Wês net nayf’’, benadrukte hij. Erfbetreders als ,,de feearts, de feekeapman, de minsken fan de korporaasje mar ek de bûtentsjinst’’ moeten alert zijn op ongewone zaken.

Teamchef Marjan de Ruiter-Abma van het politieteam Noordoost Fryslân kon dit alleen maar beamen. In 2019 kwamen er 25 wietkwekerijen aan het licht, het jaar daarvoor waren dat er 23. ,,Dit is noch mar it topke fan’e iisberch. Der moatte mear wêze. Dêrom ha wy de eagen en earen fan’e minsken nedich. Al soenen wy 100 man ekstra ha, wy binne ôfhinklik fan boargers.’’

En dan had Van der Weiden van het CCV nog een tip: let op duiven. Die houden namelijk van warmte. Als die zich in steeds grotere getale op een dak settelen, kan dat duiden op een zeer goed geïsoleerde ruimte. Met erbinnen een wietkwekerij.