Coronacrisis maakt van vier badmeesters in Kollum tijdelijk hoveniers: 'Moai om elkoar yn dizze tiid wat te helpen'

De coronacrisis heeft van vier badmeesters in Kollum tijdelijk hoveniers gemaakt.

Badmeesters Andreas Veltman (lichtblauwe jas), Fred Spindelaar (donkerblauwe jas) en Kees Leopold (groene helm) zijn tijdelijk actief als hovenier bij zwembad It Paradyske.

Badmeesters Andreas Veltman (lichtblauwe jas), Fred Spindelaar (donkerblauwe jas) en Kees Leopold (groene helm) zijn tijdelijk actief als hovenier bij zwembad It Paradyske. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hun kortstondige carrièreswitch is te danken aan een idee van directeur Wichard de Vries van SG Groen Groep in Dokkum. Zijn hoveniersbedrijf leent gratis machines en gereedschappen aan zwembadexploitant Optisport. Onder andere zwembad It Paradyske in Kollum valt hieronder.

,,It is moai as we elkoar yn dizze swiere tiid wat helpe kinne’’, zegt De Vries. De zwembaden zijn al sinds half december dicht en de badmeesters kunnen sindsdien hun eigenlijke werk – zwemles geven – niet uitvoeren. Het leek De Vries een mooi gebaar om het zwembadpersoneel in de gelegenheid te stellen het zwembadterrein op te knappen.

Welkome afwisseling

Het idee viel in de smaak bij vier badmeesters, vertelt hoofd zwemzaken Andreas Veltman. ,,Juster stie ik efter de boarstelmasine, om it terrein ûnkrûdfrij te meitsjen. In kollega rûn der mei in blêdblazer achteroan.’’ Bij It Paradyske, dat omgeven is door bomen, was vooral ook veel snoeiwerk te verrichten.

Het is overigens niet zo dat de badmeesters tot de komst van de hoveniersgereedschappen niks te doen hadden. Sinds de sluiting kon het zwembadpersoneel zich bezighouden met onder andere schilder-, opruim- en schoonmaakwerk, ook bij het Tolhuisbad in Dokkum. Maar het tuinieren is een welkome afwisseling, zegt Veltman.

Voor De Vries heeft zijn initiatief een tweeledig motief. Aan de ene kant is het een uitgestoken hand naar een sector die dicht is vanwege de coronacrisis. En tegelijkertijd is het investeren in goodwill. Want de crisis zal ooit ook eens voorbij zijn. ,,It is ek in goede relaasje opbouwe foar letter.’’

'Altyd ferlet fan fakwurk'

Bang dat de zelfwerkzaamheid van de badmeesters ten koste gaat van klussen voor hoveniersbedrijven, is De Vries niet echt. Het kan natuurlijk voorkomen, maar de realiteit is dat veel opdrachtgevers vanwege de coronacrisis toch al bezuinigen op hun groenonderhoud.

Bovendien verlenen medewerkers van SG Groen Groep wel assistentie bij It Paradyske, voor bepaalde taken. ,,Wy seagje net samar sels in beam om’’, vertelt Veltman. Het risico dat de badmeesters nooit meer anders willen, ligt dus ook niet op de loer. ,,Der bliuwt altyd ferlet fan fakwurk’’, zegt De Vries.

Het hovenierswerk van de badmeesters in Kollum is een pilot, vertelt de Dokkumer ondernemer. Wat hem betreft wordt deze aanpak veel breder uitgerold.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân