Commissie adviseert provincie om natuur als uitgangspunt te nemen bij versterking Waddenzeedijk

Dijktour Waddenzeedijk. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Voordat besloten wordt over de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer moet er een grondige analyse komen van knelpunten, verplichtingen en ambities voor de natuur van de Waddenzeekust. Dit stelt de commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de provincie Fryslân.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke

De provincie vroeg de commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Wetterskip Fryslân wil de Waddenzeedijk tussen het buurtschap Koehool tot na het dorp Paesens-Moddergat versterken omdat de dijk op sommige delen niet hoog genoeg is en de dijkbekleding niet sterk genoeg. Ook willen het waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân onderzoeken hoe de natuur van de Waddenzeekust te verbeteren.

Het waterschap heeft met een startdocument al een goede basis liggen voor het milieueffectrapport. De commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst grondig in beeld te brengen wat nodig is om de natuur langs de Waddenzeekust te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kwelderbroedvogels kunnen broeden, vispassages nuttig zijn of zeegrasvelden kunnen groeien. Voor het versterken van de dijk zelf is het nodig te onderzoeken welke stukken dijk daadwerkelijk veiligheidsproblemen hebben en hoe ernstig die zijn.

Nieuws

menu