Buigzame bekleding en nieuw 'fietspad' op de Lauwersmeerdijk bij Anjum

Medewerkers van Heijmans leggen de betonnen zetstenen met een speciaal daarvoor gemaakte machine op de Lauwersmeerdijk. Foto Wetterskip Fryslân

De Lauwersmeerdijk bij Anjum wordt voorzien van een ‘buigzame bekleding’, waardoor de dijk zijn sterkte ook bij verzakkingen behoudt.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De nieuwe laag bestaat uit betonnen ‘zetstenen’ die in elkaar kunnen ‘klikken’. Het bolle stuk van het ene blok past in de holte van het volgende exemplaar. Bij lichte verzakkingen in de dijk scheuren ze niet, maar zakken ze mee. De dijk blijft daardoor op sterkte.

Tevens worden verzakkingen zichtbaar en kunnen daardoor, indien nodig, aangepakt worden. Er ontstaan geen holle ruimtes meer onder de dijkbedekking, zoals eerder wel kon gebeuren. Individuele blokken kunnen ook vervangen worden.

De zogeheten Verkalit interlock zetstenen worden al jaren naar tevredenheid gebruikt aan de Duitse Waddenzeekust, aldus Wetterskip Fryslân. Ze hebben hun kracht en betrouwbaarheid bewezen bij hoogwater, stormvloeden en ijs.

Voor de aanleg nabij Anjum wordt een machine gebruikt die speciaal voor dit doel in Duitsland ontwikkeld is. De zetstenen worden voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

Nieuw ‘fietspad’ op de dijk

Een andere nieuwigheid op de Lauwersmeerdijk is dat er midden op de dijkhelling een recht stuk asfalt komt, dat als fietspad kan worden gebruikt. De functie hiervan is het breken van de golven bij extreem hoog water. Het nieuwe ‘pad’ wordt 2 tot 3 meter breed. De hoogte van de dijk blijft overigens gelijk.

Het aanbrengen van de zetstenen maakt deel uit van de aanpak van 4,4 kilometer van de Lauwersmeerdijk door Wetterskip Fryslân. Tussen Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet deze niet meer aan de veiligheidseisen. De dijkversterking kost zo’n 26 miljoen euro en moet eind 2021 klaar zijn. Het project hoort bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Aannemer Heijmans is in eerste instantie tot oktober aan het werk op de dijk. Daarna ligt het werk tot april stil in verband met het stormseizoen. Het is de bedoeling dat een kwart van het werk de komende weken afgerond wordt.

Nieuws

menu