Brouwerij of abtshuis?

Omstreeks 1500 waren er in het huidige Fryslân zo’n vijftig kloosters. Tegenwoordig zijn ze er nauwelijks meer. Overgeleverde teksten, objecten of sporen in het landschap kunnen nog wel heel wat vertellen. Vandaag: Jeruzalem in Gerkesklooster.

Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy bij de Hervormde Kerk van Gerkesklooster wat vroeger een klooster was.

Dr. Hans Mol van de Fryske Akademy bij de Hervormde Kerk van Gerkesklooster wat vroeger een klooster was. FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Het klooster Jeruzalem staat voor velen beter bekend als Gerkesklooster. Het convent heeft deze meer gangbare naam te danken aan een zekere – hoe kan het ook anders – Gerke. Hij was een vermogend en kinderloos man die zijn kapitaal aan een goede plek in het hiernamaals wilde besteden. In 1241 zag daarom een toen nog naamloos klooster het levenslicht.

Nieuws

menu