Boeren protesteren bij gemeentehuis in Dokkum tegen besluit van college om Waddenagenda te ondertekenen: 'Dat is de deastek foar ús moaie lânbou'

Het Noorderleech tussen Waddenzee en Waddendijk. FOTO JAN SPOELSTRA

Tientallen boeren en aanhangers voeren maandagmorgen met tractoren voor het gemeentehuis in Dokkum een actie tegen de opstelling van het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslan over de Waddenagenda 2050.

Er wordt een petitie overhandigd aan burgemeester Johannes Kramer om alsnog gehoor te geven aan de motie van de gemeenteraad. Die oordeelde eind vorige week dat het college de instemmingsverklaring voor de Waddenagenda 2050 niet moet ondertekenen. Het college heeft die motie naast zich neergelegd.

,,Mei us aksje wolle wy de gemeenterie in hert ûnder de rym stekke. In wat foar demokrasy wenje wy as in moasje net útfierd wurdt”, verklaart Jan Swart, melkveehouder en eigenaar van het Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland in Ferwert. Daarnaast vinden de boeren het onbegrijpelijk dat de gemeente een abstracte agenda ondertekent met zoveel potentiele bedreigingen voor de landbouw zoals het creëren van zoetzout-overgangen en het onder water zetten van buitendijkse landerijen.

'Stevich petear'

Ook de gemeenteraad laat het er niet bij zitten. De voltallige oppositie in Noardeast-Fryslân plus coalitiepartij VVD roept wethouder Jelle Boerema dinsdagavond naar de raadszaal voor een extra vergadering. Initiatiefnemer is ELP NEF. Voorman Johan Talsma: ,,At wy sizze: ‘net tekenje’ en it kolleezje leit dat nêst him del, dan moatte wy der eefkes stevich oer prate. Tekenje is de deastek foar ús moaie lânbou yn Noardeast-Fryslân’’.

Meerdere partijen waren vrijdag al niet blij met het terzijde schuiven van de motie. VVD-fractievoorzitter Digna Ferwerda noemt het ‘zuur’. FNP-voorman Bert Koonstra voorspelde een ,,stevich petear’’.

Lees ook PREMIUM | Onrust in politiek Noardeast over negeren 'waddenmotie'

Motie

Ferwerda werd aanvankelijk door haar ‘eigen’ wethouder en portefeuillehouder Boerema (VVD) uitgenodigd voor overleg over het toch willen tekenen van de Waddenagenda. ,,Samen met Jan Jarig van der Tol van de ChristenUnie. Maar dat wilde ik niet, ik wilde met alle partijen.’’

Van der Tol diende de motie samen met de VVD in en schreef een brief aan het college waarom die de Waddenagenda niet zou moeten tekenen. Ook de FNP sloot zich aan bij deze oproep, waarmee er liefst drie coalitiepartijen tegen het collegebesluit ingaan.

De ondertekening van de instemmingsverklaring voor Waddenagenda 2050 vindt woensdag plaats tijdens een digitale toogdag. Deze staat onder leiding van commissaris van de Koning Arno Brok, tevens voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. De gezamenlijke landbouw wil de Waddenagenda niet ondertekenen. Dit geldt ook voor de Waddenvereniging die juist vindt dat de natuur van de Waddenzee beter beschermd moet worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân