Boeren ondanks gladheid met petitie naar stadhuis Dokkum, binnenstad afgesloten

Boeren met trekkers in het centrum van Dokkum. De politie blokkeert met hun wagen een deel van de boeren. FOTO KAPPERS MEDIA

In Dokkum hebben zich enkele tientallen boeren verzameld voor restaurant Kota Radja. Ze willen naar het stadhuis om daar een petitie aan te bieden. De binnenstad is afgesloten.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Sieta van Keimpema spreekt de boeren toe voordat defilé naar het stadhuis begint.

Gemeente Noardeast-Fryslân wil een intentieverklaring over de Waddenagenda wil ondertekenen. De boeren, onder meer verenigd in de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, zeggen dat dit plan grote consequenties voor ze heeft, maar dat ze niet zijn betrokken in de discussies erover. Ze wantrouwen vooral burgemeester Kramer: ,,Als gedeputeerde wilde hij alles al biologisch hebben!’’

De Waddenagenda 2050 is samengesteld door allerlei overheden en regionale partijen. Het richt zich op de toekomst van het Waddengebied en welke maatregelen er nodig zijn, op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, economische ontwikkeling en recreatie.

Lees ook | Boeren protesteren bij gemeentehuis in Dokkum tegen besluit van college om Waddenagenda te ondertekenen: ‘Dat is de deastek foar ús moaie lânbou’

De gemeenteraad heeft eerder een motie aangenomen die het college oproept de intentieverklaring niet te tekenen, maar wil het college die naast zich neerleggen. De boeren vinden dat er eerst een effectrapportage moet komen, waarin de gevolgen voor de regionale economie staan.

De plannen in de Waddenagenda leiden volgens de protesterende boeren tot verzilting doordat de huidige buffer, de buitendijkse landen, wordt opgeheven. ,,Dat gaat ten koste van de voorraad zoet water. Als er één ding zeker is om de voedselzekerheid te waarborgen, is het dat we zuinig moeten zijn op zoet water. Zilt en brak water moeten daarbij zo ver mogelijk op afstand worden gehouden.” De boeren kunnen gebieden dan niet meer gebruiken.

Nieuws

menu