Boer Thom uit Raard deed twee jaar onderzoek naar de kennis van boeren en loonwerkers over weidevogels. Die is zorgelijk laag, is zijn conclusie

Opvallend veel boeren en loonwerkers weten niet hoe ze tijdens het maaien eieren en kuikens kunnen ontzien, concludeert Thom Feddema. Er moeten dus bijspijkercursussen komen, vindt weidevogelliefhebber uit Raard. ,,Want kennis sparret aaien en piken.”

Thom Feddema zoekt begin maart met Simon Spriensma naar het eerste kievitsei in de weilanden nabij Raard.

Thom Feddema zoekt begin maart met Simon Spriensma naar het eerste kievitsei in de weilanden nabij Raard. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Voor het Provinsjehûs was het 9 maart 2021 een drukte van belang met tractoren, boze boeren en sympathisanten. Dit keer ging het niet om stikstof, maar om het voornemen van gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) om boeren en loonwerkers te verplichten om voor het maaien van de eerste sneden gras in het voorjaar onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van weidevogelnesten en -kuikens. Volgens Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben ook boeren in het kader van de Vogelrichtlijn een zorgplicht voor weidevogels. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de provincie zich gecommitteerd aan de ambitie om het aantal gruttoparen te laten toenemen van 6700 naar 10.000 in 2030.