Biodiversiteitsbeleid komt moeizaam tot stand in Noardeast-Fryslân

Raadsleden Gryte Schaafstal en Johan Lammering hingen eerder dit jaar zelf maar nestkastjes op tegen de eikenprocessierups, nadat ze de rest van de gemeenteraad niet meekregen in dit plannetje. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Het beleid voor biodiversiteit komt maar moeizaam tot stand in Noardeast-Fryslân. En dat terwijl inwoners massaal lieten weten dat groen hun woongenoot in belangrijke mate bepaalt.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

,,Een heel karwei om dit voor elkaar te krijgen’’, verzuchtte Johan Lammering van eenmansfractie Groen NOF donderdagavond over de aanzet voor een beleid voor biodiversiteit. ,,It hie om ús folle earder mochten’’, vulde FNP’er Lisette Akkerman aan. Beiden zitten in de werkgroep biodiversiteit, die het afgelopen jaar sprak over het bomen- en groenbeleid dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân moet gaan voeren. Ook in de werkgroep: CDA’er Willem van der Veen, die gisteravond het woord biodiversiteit niet over zijn lippen kreeg.

Eerder al kwam naar buiten dat het biodiversiteitsbeleid maar moeizaam van de grond komt in Noardeast. En dat terwijl het prominent in het coalitieakkoord figureert, en bij een rondtrekkende volksraadpleging naar voren kwam dat het gros van de inwoners van de gemeente zeer aan natuur en groen in de gemeente hecht.

Nu is er een aanzet voor beleid, het daadwerkelijke plan moet volgend najaar volgen. ,,Is dat net wat let?’’ vroeg Akkerman bijna retorisch. ,,Alwer in jier fierder.’’ Wethouder Esther Hanemaaijer hield de mogelijkheid open dat het plan er al eerder ligt. Toch wil zij eerst nog ,,de samenleving in’’, om kennis en reacties op te halen. De FNP wil nog deze raadsperiode starten met de uitvoer van het groenbeleid.

Ook andere partijen waren kritisch. Zo analyseerde Pieter Braaksma (Gemeentebelangen): ,,Wat wy yn fyftich jier mei-elkoar fernield ha, binne wy no fan doel werom te bringen.’’

S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) bracht nog even de gespannen voet tussen bomenkap en het bomenplan naar voren. In Dokkum en omstreken klinken vaker geluiden dat de gemeente wat al te gretig de kettingzaag hanteert. Deze zomer nog ging een monumentale boom in hartje Dokkum tegen de vlakte, tot ontsteltenis van sommige inwoners. Per 1 januari aanstaande is een kapvergunning niet meer nodig in de gemeente.

Nieuws

menu