Besloten vergadering over gemeentehuis Kollum 'mogelijk toch publiek'

Het voormalige gemeentehuis in Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Als de gemeenteraad het wil, is de besloten vergadering over de verkoop van het gemeentehuis in Kollum donderdagavond gewoon openbaar.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Burgemeester en wethouders wilden de vergadering aanvankelijk achter gesloten deuren, om de identiteit van de twee afgevallen gegadigden geheim te houden. Nu die twee - Kollumer Dictus Boersma en Groninger Wim Bulten - donderdagavond over de kwestie inspreken, is er geen grond meer voor beslotenheid.

B. en w. hebben daarom besloten de reden voor beslotenheid aan te passen: nu moet de vergadering achter gesloten deuren ,,met name vanwege het financiële en economische belang van de gemeente (vanwege de dreiging met een rechtszaak).’’ En ook, nog steeds, om ,,onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen’’ te voorkomen.

Noardeast-Fryslân wil het gemeentehuis voor 1,6 miljoen euro verkopen aan printbedrijf Fotocadeau, dat reeds in Kollum is gevestigd. Toen de gemeente al met Fotocadeau onderhandelde, meldden Boersma en Bulten zich als geïnteresseerde. Ze betreuren de informatieachterstand die ze hebben ten opzichte van het Kollumer bedrijf. Beiden zeggen meer geld te hebben geboden dan Fotocadeau. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke financiën: op basis van het bod van Fotocadeau moet Noardeast 127.000 euro afboeken op de begroting.

Bulten en Boersma willen dat Noardeast de gunning aan Fotocadeau intrekt en een nieuwe verkoopprocedure optuigt. Ze denken op oneigenlijke gronden door de gemeente te zijn afgewezen.

De gemeenteraad debatteert donderdagavond over de verkoop van het voormalige gemeentehuis aan Fotocadeau. Volgende week valt de definitieve beslissing.

Nieuws

menu