Actiegroep wil dat Noardeast-Fryslân kettingzaag neerlegt en stopt met bomen kappen

Bomenkap.

Drie inwoners van Noardeast-Fryslân zijn een petitie gestart tegen de bomenkap in hun gemeente. Volgens hen wordt er op dit moment oneigenlijk gekapt.

Wat de initiatiefnemers betreft stopt Noardeast-Fryslân direct met alle bomenkap, tenzij er een dringende reden is om toch de zaag in een boom te zetten. Volgens Hilde Mynett, Brigitte Barelds en Martine Hoogeveen kapt Noardeast veel te veel bomen. ,,Honderden, zoniet duizenden.’’ Een van de redenen is volgens de drie vrouwen dat de gemeente geen bomenbeleidsplan heeft. Behalve de petitie - bijna 300 handtekeningen - startten zij ook de beweging ‘Burgers voor Bomen’.

,,Er wordt nu gekapt zonder inspraak’’, zegt Mynett. ,,Je kunt nu als burger op geen enkele manier bezwaar maken tegen het kappen van bomen. Je ziet vooral grote, oude dikke bomen verdwijnen.’’

Donderdagavond spraken Mynett en Barelds in tijdens de raadsvergadering van Noardeast. Ze kregen bijval van de PvdA en Groen NOF, die in een motie vroegen wat de petitie ook wil: acuut stoppen met niet-dringende bomenkap. Volgens Johan Lammering van Groen NOF beloofde de gemeente eerder dat er met omwonenden overlegd zou worden als er bomenkap op stapel staat, en gebeurt dat nu niet of onvoldoende.

Wethouder Pytsje de Graaf zegt dat er in april een bomenbeheerplan komt, gevolgd door een bomenstructuurplan eind dit jaar. Volgens haar wordt elke boom die gekapt wordt door vakmannen beoordeeld. ,,It liket betiden wol in kealslach, mar it hat altyd in doel.’’ De wethouder gaat uitzoeken of uitgebreidere communicatie, onder meer via sociale media, kan helpen om burgers beter te informeren over bomenkap.

Lammering noemde het verhaal van De Graaf ,,grote onzin’’. Haar bewering dat bomen met essentakziekte soms toch nog kunnen herstellen, is volgens hem niet waar. Hij wil dat de gemeente eerst goed gaat nadenken over wat men precies wil met bomen en groen, voor er verder gekapt wordt. De motie haalde het evenwel niet: de meeste partijen schaarden zich achter de uitleg van de wethouder.

Mynett en Barelds van Bomen voor Burgers zetten ook hun vragen bij het verhaal van de wethouder. Zij betwisten dat er voldoende gecommuniceerd zou zijn over recente bomenkap, en registreerden meer klachten dan de wethouder. Ze gaan nog even door met de petitie, laten ze weten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân