Achter het poortje van Waaxens: 'Histoarysk sjoen heart dy X gewoan by Fryslân' | van a tot z

In 1952 kopte de Leeuwarder Courant: ‘Heidemij promoveert modderreed tot klinkerweg’. Die klinkers hebben al lang plaatsgemaakt voor asfalt en wie tegenwoordig van Dokkum naar Holwerd rijdt, is Waaxens in een paar tellen gepasseerd. Een kerk, wat huizen en als opvallendste bouwwerk een eeuwenoude stinzenpoort.

De poort van Sjuxma State, gezien vanaf het stinzenterrein.

De poort van Sjuxma State, gezien vanaf het stinzenterrein. FOTO LC

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Daarachter moeten heel wat tranen zijn geplengd. Bijvoorbeeld door Syts Sickes van Tjessens, die in de Tachtigjarige Oorlog op Sjuxma State woonde. Eerst zag ze haar man Epo van Galema sneuvelen bij het klooster Foswert in Ferwert. Ze hertrouwde met de acht jaar jongere Douwe Douwesz van Aylva, een kapitein uit het Friese Regiment.

Nieuws

menu