Aandeelhouder Noardeast-Fryslân treurt om uitblijven glasvezel: 'Het duurt maar en het duurt maar'

‘Superwitte’ gebieden in Noardeast-Fryslân blijven vooralsnog verstoken van glasvezel. ,,Het duurt maar en het duurt maar.’’

Glasvezel.

Glasvezel.

In Noardeast-Fryslân heerst ongeloof over het tempo waarin glasvezelboer Kabelnoord, waar de gemeente nota bene aandeelhouder van is, snel internet in de buitengebieden aanlegt.

Ten overstaan van de gemeente sprak Menno van der Veen, voorzitter van LTO Noardeast-Fryslân, zijn onvrede uit. Bij hem en een aantal collega-veehouders viel eind vorige maand een brief op de mat waarin Kabelnoord liet weten voorlopig geen glasvezel aan te kunnen leggen in delen van het buitengebied. Reden: te duur. ,,Dy brief hat foar in hiele protte reuring soarge. Glêsvezel is fan hiel grut belang foar ús.’’ Van der Veen kreeg bijval van Stef Jorritsma van de dorpenfederatie Kollumerland, die het beeld schetste van boeren die met een usb-stick naar vrienden, familie of bibliotheek gaan om daar hun bedrijfsdata te uploaden.

Het probleem is bekend. Vorige maand al maakte de provincie bekend dat er nu door kabelbedrijven kan worden ingeschreven op de aanleg van de ‘moeilijke gevallen’. Daarvoor is een potje van 5 miljoen euro beschikbaar. Behalve Noardeast gaat het om adressen in Opsterland, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân, Harlingen en een deel van de gemeente Leeuwarden.

Van der Veen is verbolgen over het feit dat adressen in aandeelhoudersgemeente Noardeast zo lang moeten wachten op glasvezel van Kabelnoord. ,,Wy hienen beginne moatten, en dernei de rêst mar.’’ Hij hield een enquête onder LTO-leden en hoorde de gekste verhalen. Over sleuven die gegraven zijn, waar de kabels naast liggen, en de sleuven vervolgens weer dichtgegooid worden zonder dat de kabels erin liggen. Of adressen waar een hoofdaansluiting vlakbij ligt, en een vertakking slechts een paar meter kabel zou kosten.

Volgens Stef Jorritsma van de Dorpenfederatie Kollumerland houdt Kabelnoord zich niet aan eerder gemaakte afspraken. ,,En dat is onbehoorlijk.’’ Hij wil dat ook de gemeente geld uittrekt voor snelle aanleg van glasvezel. Ook dorpsbelang Holwerd klaagt in een brief aan de gemeente over de gang van zaken. Bij de stukken zat verder nog een schriftelijke reactie van een melkveehouder in de buurt van Brantgum. ,,Graag was ik vanavond digitaal aanwezig geweest. Helaas heeft eerdere ervaring geleerd dat het internet bereik hier te laag is omraadsvergaderingen te volgen.’’

De gemeenteraad deelt de onvrede van Jorritsma en LTO’er Van der Veen. ,,Het duurt maar en het duurt maar’’ verzuchtte VVD’er Anton van der Aar tijdens de raadsvergadering donderdagavond.

Volgens wethouder Theo Berends wordt er door Kabelnoord ,,een grote inspanning geleverd’’ om iedereen in de gemeente aan te sluiten op glasvezel. Als het bedrijf de inschrijving voor de ‘superwitte’ gebieden weet binnen te halen, kan volgens Berends iedereen in de gemeente dit jaar nog aangesloten worden op glasvezel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Regionale politiek