43 miljoen euro geïnvesteerd in leefbaarheid platteland Noordwest- en Noordoost-Fryslân

Jongerenontmoetingsplek 't Stationnetje.

Jongerenontmoetingsplek 't Stationnetje. Eigen foto

De afgelopen vijf jaar ging er 43 miljoen euro naar plannen om het welzijn te verbeteren van de bewoners van Noord-Friesland.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Het Noordwesten en Noordoosten waren gekozen voor het Europese subsidieprogramma LEADER van 2017-2022 met als doel de leefbaarheid van het platteland te verbeteren. De gebieden staan te boek als krimpregio’s.

Met het geld zijn jongerenontmoetingsplekken opgezet in Hurdegaryp, Burgum, Surhuisterveen en De Westereen. Ook wordt er een uitkijkpost gemaakt van de watertoren in Sint Jacobiparochie.

Er ging eveneens geld naar Nijkleaster in Jorwert en de jeugdsoos van Wergea die wordt verduurzaamd. In het noordoosten van de provincie is geld gestoken in een woonvoorziening voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen en in Nes is de kerk met subsidie omgebouwd tot een cultureel centrum.

Platteland toekomstbestendig maken

Behalve Europa stak de provincie Fryslân 4,1 miljoen in de leefbaarheidsprojecten. Daarnaast kwamen gemeenten met geld over de brug. Door die extra bijdragen is er in totaal 43 miljoen euro geïnvesteerd welk bedrag evenredig is verdeeld over het noorden van Friesland.

De provincie kijkt welke gebieden er de komende jaren subsidie moeten krijgen om hun platteland toekomstbestendig te maken. Op basis van de visies van buurtbewoners op wonen, werken en duurzaamheid worden er drie regio’s gekozen. Ook Noordwest- en Noordoost-Fryslân kunnen weer een gooi doen naar de subsidie volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga.