Zo werkt het ophalen van jouw gratis perenboom - en dat kan ook in Leeuwarden en Wâlterswâld

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Niet alleen in Heerenveen, maar ook in Leeuwarden en Wâlterswâld kun je gratis (hand)perenbomen ophalen. Zo werkt het.
Lees meer over
Leeuwarden
Heerenveen

De coronapandemie heeft in Nederland geleid tot overschotten. Deze week komen 150.000 bomen uit de koelcel die vanwege corona niet verkocht zijn. De kweker zet de koelcel uit omdat de zomer voorbij is. De bomen - conferenceperen - waren bedoeld voor export. Ze zouden eigenlijk worden verbrand, maar daar stak Stichting Urgenda een stokje voor.

Duizenden bomen

Er komen duizenden bomen naar Friesland, zegt projectleider Tsjeard Hofstra van Urgenda. Die worden verdeeld over in ieder geval locaties in Heerenveen (8000), Leeuwarden (4000) en Wâlterswâld (4000). In Leeuwarden en Wâterswâld kun je vrijdag al terecht voor een boom.

,,Mar it soe wûnderlik wêze as wy alle beammen kwyt reitsje. Yn Amsterdam hiene se de grutste muoite om ien trailer leech te krijen. Yn Fryslân binne minsken net te beroerd om de skep te pakken. Mar hjir hawwe wy fansels ek in gruttere tún. Ut Amsterdam wei fregen se my oft in parrebeam ek yn in pot kin...’’

De actie maakt onderdeel uit van een groter project, Meer Bomen Nu, dat zich richt op het verplanten van bomen. ,,Yn de winter dogge wy hjir noch folle mear mei. Dizze aksje kaam eins tuskentroch.’’

Donatie mag, hoeft niet

De bomen, per persoon mag je maximaal 50 stuks meenemen, zijn gratis. Wel wordt aan iedereen een donatie gevraagd. Verplicht is dat echter niet, stelt Hofstra. Wie dat wel doet, krijgt een QR-code en komt dan op een donatiepagina terecht. ,,As elkenien in euro donearret, ha wy de transportkosten der wol út. Mar it giet ús der benammen om dat de beammen yn de grûn komme.’’

,,Ik kin my yntinke dat je gjin hûndert euro jouwe, as je hûndert beammen ophelje. En by minsken dy’t it net sa breed hawwe, soe ik it ek folle wichtiger finne dat sy harren bern útlizze dat fruit net út de supermerk komt en yn plestik sit, mar gewoan yn de natoer groeit.’’

Coronaproof

Op alle locaties is een speciale drive-through opgezet. Belangstellenden kunnen zelf de bomen ‘coronaproof’ pakken en inladen en dan weer doorrijden.

Snel planten

De bomen moeten bij thuiskomst wel meteen worden geplant met veel water om hun overlevingskans te vergroten. Omdat de bomen in augustus uit de koeling komen, zullen ze volgens Hofstra wel een tikje krijgen. Met voldoende water en goede verzorging moeten de perenbomen het thuis wel gaan redden, verwacht hij. Wie een boom meeneemt, krijgt er een plantinstructie bij.