Zo maalt deze poldermolen uit 1836 de Himpensermar bij Wergea droog: 'Hij draait als een zonnetje'

De Hempenserpoldermolen kan toch nog bijdragen aan het weer droogmalen van de Himpensermar. Na een herstelronde, waarbij vooral de kruilier en de vang aandacht vroegen, draait alles sinds vrijdag weer ,,als een zonnetje’’, aldus eerste molenaar Johannes Vuyk.
Lees meer over
Leeuwarden

De Himpensermarpolder werd vorige maand onder water gezet om te zien of hij geschikt is als wateropvang in extreem natte tijden. Na 4 januari moest alle water er weer uit, maar moesten de molenaars met jeukende handen wachten tot het herstel van de molen uit 1863 was afgerond.

Het elektrische gemaal dat in de molen is ondergebracht heeft de afgelopen weken de honneurs waargenomen voor de molenaars. Het polderland dat rond de feestdagen nog schuilging onder 35 centimeter water, ligt daardoor alweer grotendeels droog. Het barst er van de foeragerende watervogels. Alleen het laagste deel, aan de voet van de molen staat nog onder water, al tekenen ook hier de contouren van sloten en greppels zich al af.

,,Daar hebben we zaterdag en volgende week nog wel plezier van’’, schat molenaar Vuyk in. ,,Als je een hele dag draait staat het water nog maar een centimetertje lager. Het is al lang leuk dat we het ergens voor doen.’’

Stropsysteem

Met leerling-molenaar Izaäk de Jager kon Vuyk vrijdag de wieken, waarvan twee met zeilen, weer laten draaien. Dat deden ze na een geslaagde test met de vang. Dit remwerk van wilgenhouten blokken, dat via een stropsysteem de bovenas moet kunnen stilzetten, moest opnieuw worden afgesteld door de Stienser molenbouwer Kolthof .

Dat dit nodig was kwam vorige week aan het licht bij het terugplaatsen van de gerestaureerde kruilier (het mechanisme waarmee de kop van de molen in de wind wordt gedraaid. Op de versleten raderen zijn nieuwe tanden gelast en geslepen. Met nog wat kleinere klusjes erbij kwam het molenherstel uit op pakweg 6500 euro, zegt molenaar Vuyk. Dat bedrag komt voor rekening van de Monumentenstichting Boarnsterhim.

Alles weer gesmeerd

Dat alles nu weer soepel en gesmeerd loopt, is in de molen goed te merken. De ‘stander’ en de raderen drijven heel stilletjes de vijzel aan die het water van polder naar boezem draait. Als Izaäk de Jager de molen afkoppelt en het gemaal inschakelt, klinkt er beduidend meer herrie. Het gemaal levert ook meer vermogen dan de molen op deze dag met weinig wind.

Wetterskip Fryslân heeft het gemaal de afgelopen tijd ook gereviseerd en tegelijk veel loze elektraleidingen weggehaald. Buiten is het molenerf op hoogte gebracht en is een automatisch peilsysteem geïnstalleerd, om de bediening op afstand te stroomlijnen. Bij het terreinwerk werd ook nog een lek gevonden in de kade. Hierlangs liep boezemwater in de diepgelegen polder. Nu dat is gedicht, scheelt dat in het vervolg weer in het malen

Nieuws

menu