Zeventien miljoen rijkscompensatie voor Friese gemeenten, zoveel kreeg jouw gemeente

Friese gemeenten krijgen 17,3 miljoen euro als eerste compensatie voor de coronaklappen.

Friese gemeenten hebben 17,3 miljoen euro gekregen van het rijk als eerste compensatie voor de coronaklappen.
Lees meer over
Leeuwarden
Achtkarspelen
Ameland
Dantumadiel
De Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Waadhoeke
Weststellingwerf

Bekijk in onderstaande grafiek het bedrag per gemeente.


Gemeente Totaal compensatiepakket
Achtkarspelen €435.238
Ameland €670.559
Dantumadiel €383.293
De Fryske Marren €658.392
Harlingen €362.555
Heerenveen €1.063.485
Leeuwarden €5.586.696
Noardeast-Fryslân €957.137
Ooststellingwerf €372.760
Opsterland €379.656
Schiermonnikoog €296.145
Smallingerland €1.266.844
Súdwest-Fryslân €2.136.927
Terschelling €797.612
Tytsjerksteradiel €441.031
Vlieland €417.545
Waadhoeke €653.031
Weststellingwerf €421.820

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een beleidsmedewerker van de gemeente De Fryske Marren noemt het bedrag voor zijn gemeente ,,een doekje voor het bloeden’’, maar verwacht dat er meer geld komt. Ook een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân zegt dat de compensatie voor die gemeente niet genoeg is. Wel is het ,,een mooie eerste compensatie’’, vindt de gemeente.

Het compensatiepakket is voor kosten die gemeenten extra maakten of die ze misliepen, zoals parkeer- en toeristenbelasting. De meeste bedragen zijn bedoeld voor de periode begin maart tot begin juni. In totaal krijgen gemeenten in heel Nederland ruim 566 miljoen euro. ,,Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden’’, aldus het ministerie eerder in een brief aan de overheden. Het totaalbedrag was al langer bekend, maar wat het precies voor de lokale overheden betekende kregen ze pas later te horen. Van de Friese gemeenten kreeg Leeuwarden met 5,6 miljoen euro het meeste geld. Het minste geld ging naar Schiermonnikoog: bijna 300.000 euro.

‘Zo gericht mogelijk verdeeld over de gemeenten’

Volgens het ministerie zijn ,,de bedragen uit het compensatiepakket zo gericht mogelijk verdeeld over de gemeenten’’. De compensatie voor ,,derving van toeristen- en parkeerbelasting’’ is verdeeld naar rato van de verwachte jaaropbrengst zoals de gemeenten hebben begroot voor dit jaar. De gemeente Leeuwarden kreeg 440.000 euro parkeerbelasting vergoed voor de periode 1 maart tot en met 1 juni. Daarnaast kreeg de gemeente 94.000 euro compensatie voor misgelopen toeristenbelasting. Voor Súdwest-Fryslân zijn de bedragen respectievelijk ruim 270.000 euro en 517.000 euro. Het totale compensatiegeld van de eilanden is bijna gelijk aan de vergoeding voor alleen de toeristenbelasting. Bij bijvoorbeeld Terschelling is de gecompenseerde toeristenbelasting (763.000 euro) bijna het gehele bedrag (797.612 euro).

Andere gemeenten kregen ook andere compensatiegelden dan alleen de belastingen. Zo kreeg Leeuwarden 630.000 euro en Súdwest 720.000 euro extra voor het wegvallen van bedrijfsopbrengsten van sociale werkbedrijven.

Behalve de bedragen die gebaseerd worden op de gemeentelijke begrotingen, zijn er ook bedragen verdeeld op basis van variabelen. Zo is er een totaalbedrag van 60 miljoen voor culturele voorzieningen, waarbij gekeken wordt naar variabelen als het aantal huishoudens en klantenpotentieel. Het geld is bedoeld voor gemiste inkomsten uit onder meer kaartverkoop van bijvoorbeeld poppodia en theaters. Zo kreeg Leeuwarden 500.000 euro, Súdwest 300.000 euro en Smallingerland 200.000 euro.

Lang niet voldoende

Medewerker financieel beleid, Peter Boorsma, van de gemeente De Fryske Marren, dat in totaal bijna 660.000 euro kreeg, zegt dat het geld lang niet voldoende is. ,,We zijn heel benieuwd naar het pakket van 1 juni tot 1 september.’’ De gemeente besloot eerder 4,3 miljoen euro opzij te zetten voor de coronaklappen. Eventuele tegemoetkomingen van het rijk waren nog niet in de schatting meegenomen. ,,4,3 miljoen hebben we ingeschat. 6,6 ton hebben we gekregen. Dan kun je wel inschatten hoeveel we nog moeten hebben. Dit is het bij lange na nog niet.’’

Het kabinet en gemeenten overleggen nog over een tweede pakket. Volgens een woordvoerder van het ministerie van BZ is de verwachting dat nog deze zomer een besluit valt voor de periode na 1 juni. De woordvoerder van Súdwest zegt juist te verwachten dat de onderhandelingen nog wel even duren. Voor kosten tot juni komt mogelijk ook extra geld, bijvoorbeeld voor buurthuizen. Bovendien zijn er andere rijkscompensatiegelden. Een aantal kostenposten heeft Súdwest nog niet in compensaties gezien. Zo verwacht de gemeente meer ICT-kosten door het thuiswerken en worden meer kwijtscheldingen verwacht. ,,Dit zijn voorbeelden van tegenvallers die nu niet onder de regeling vallen.’’

Nieuws

menu