Zalen Schaaf: lang leve de betrouwbare politiek!

De prijsvraag rond de toekomst van Zalen Schaaf lijkt uit te monden in een fiasco. En bedreigt zelfs het voortbestaan van het ruim tweehonderd jaar oude theater.

Een verdeelde raad sprak woensdagavond over de toekomst van Zalen Schaaf.

Een verdeelde raad sprak woensdagavond over de toekomst van Zalen Schaaf. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Het leek zo’n goed idee: schrijf een prijsvraag uit over de toekomst van Zalen Schaaf en je hoeft als gemeenteraad zelf geen moeilijk besluit te nemen. Een jury zou de plannen beoordelen op onder meer ruimtelijke kwaliteit, invulling, draagvlak en financiën. De raad zou er dan alleen nog maar op een klap op hoeven te geven. Dat of de buurtbewoners of de plannenmakers teleurgesteld zouden zijn: alle politieke partijen zouden zich kunnen verschuilen achter de prijsvraag en het oordeel van de jury. En het mooie van het hele idee: er zou hoe dan ook een nieuwe invulling aan Zalen Schaaf worden gegeven.

Tot zover de theorie. De praktijk blijkt weerbarstiger. Want in plaats van het advies van de jury over te nemen, uitgangspunt van deze prijsvraag, gooien de PvdA, GroenLinks, de FNP en Lijst058 de kont tegen de krib. Het plan ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ mag door de jury en het college dan op nummer 1 zijn gezet, de twee coalitiepartijen PvdA en GroenLinks willen nu verder met het plan ‘Agora’ - de derde keuze van de jury. En de FNP en Lijst058 kiezen voor ‘Zalen Schaaf! blijft in beweging’, de nummer 2. Gemeentebelangen wikt en weegt nog. Het cynische is dat het juist deze partijen waren die vóór de prijsvraag stemden maar de uitkomst ervan nu naast zich neerleggen.

Advies jury

Dit in tegenstelling tot het CDA, D66, de ChristenUnie, de VVD en de Partij voor de Dieren. Die partijen stemden tégen de prijsvraag maar nemen het advies van de jury juist wel over.

De gevolgen van een verdeelde raad kunnen verstrekkend zijn. Want zoals de vlag er nu bij hangt, kunnen de plannen ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ of ‘Agora’ op maximaal achttien stemmen rekenen. En dat zijn twee stemmen te weinig voor een meerderheid. En wat dan? Er staat niets over vermeld in de procedure rond de prijsvraag wat er moet gebeuren als geen enkel plan kan rekenen op een meerderheid in de raad. Theoretisch is het mogelijk dat partijen amendementen indienen maar of dat de stemverhoudingen wijzigt is maar zeer de vraag.

Omdat niemand in de gemeenteraad alert genoeg was om een ontsnappingsclausule op te nemen in de voorwaarden van de prijsvraag, kan het dus zomaar zijn dat die weer op het bordje van het college terecht komt. Heeft het college zin om na tien jaar gepraat over de invulling van Zalen Schaaf het hele proces nog een keer te doorlopen? Of kiest het college voor een simpele oplossing: verkopen aan de hoogste bieder ook al zou dat het einde van Zalen Schaaf betekenen? Het CDA pleitte er in het verleden al voor. En hebben de plannenmakers wel de tijd en middelen om een vertraging op te vangen of haken zij dan af? En de omwonenden? Na alle jaren van overleggen en inspraakrondes hebben ook zij recht op duidelijkheid.

Duidelijkheid die de raad wilde geven zonder zelf moeilijke keuzes te hoeven maken. Door een jury de plannen te laten beoordelen, aan de hand van criteria die door de raad zijn opgesteld. Het getuigt niet van betrouwbaarheid om daar van af te wijken als de uitkomst je dan niet bevalt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Analyse