Zalen Schaaf: als twee honden vechten om een been...

,,Mag ik even een schorsing?” Met die ene zin van ChristenUnie-raadslid Frits Rijpma kreeg de toekomst van Zalen Schaaf een hele andere en onverwachte invulling dan verwacht.

Impressie van het Agora-plan.

Impressie van het Agora-plan. BEELD STUDIOTOM

Het was vlak voordat de raad woensdagavond zou besluiten hoe de toekomst van Zalen Schaaf er uit zou zien. Alle partijen hadden zich uitgesproken en het scenario was duidelijk: ‘Zalen Schaaf blijft! in beweging’ zou winnen. Immers de PvdA en GroenLinks hadden al aangegeven op dat plan te gaan stemmen, omdat hun eerste voorkeur - Agora - niet voldoende stemmen zou krijgen. En aangezien het CDA, D66, de PvdD en de ChristenUnie kort daarvoor nogmaals hadden uitgesproken voor ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier te stemmen, leken de kaarten geschud. ‘Zalen Schaaf blijft!’ kon rekenen op een meerderheid.

‘Altijd een winnaar’

,,Twee weken geleden had ik voorgesteld om de stemmingsprocedure te veranderen, omdat het toen leek dat geen enkel plan een meerderheid zou krijgen. Mijn voorstel was om een soort afvalrace te doen. Eerst zou iedereen op zijn voorkeur stemmen, het plan met de minste stemmen zou afvallen, en daarna zou een nieuwe stemronde volgen”, vertelt ChristenUnie-raadslid Frits Rijpma.

,,Op die manier krijg je altijd een winnaar.” Rijpma verwachtte dat ‘Zalen Schaaf blijft!’ als eerste zou afvallen: immers alleen de FNP, Lijst058 en Gemeentebelangen hadden een uitgesproken voorkeur voor dat plan.

Maar de raad ging niet akkoord met een wijziging van de procedure. ,,En dus telde ik vlak voor de stemming woensdagavond mijn knopen. Ons favoriete plan ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ zou niet winnen, en voor de buurt was plan ‘Agora’ een beter alternatief dan ‘Zalen Schaaf blijft!’. En het belang van de buurt weegt voor ons het zwaarst.”

Switch

Tijdens de schorsing besloten de ChristenUnie en het CDA alsnog een switch te maken en voor hun tweede keus te gaan: Agora. En tot Rijpma’s verrassing ging ook D66 mee. Waarmee er ineens een hele ruime meerderheid was voor Agora. Tot verbazing van alles en iedereen.

,,Is dit echt waar? Dat is wat ik dacht toen ze aangaven alsnog voor Agora te stemmen. Ik durfde niet om te kijken, was bang dat ze zich nog zouden bedenken”, zegt PvdA raadslid Mirka Antolovic twee dagen later. ,,Vooraf had ik nog gecheckt om te kijken of er nog iets mogelijk was. Of er een draai in zat. Maar niks, het antwoord was nee. Tot die schorsing.”

‘Dit slaat alles’

,,Ze moeten zich schamen!” FNP-fractievoorzitter Jan Willem Tuininga - fanatiek pleitbezorger van ‘Zalen Schaaf blijft!’ - werd woest toen hij zag dat de voorstanders van ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ aangaven voor hun tweede keus te stemmen en daarmee de zeker lijkende overwinning van ‘Zalen Schaaf blijft!’ in rook deden opgaan. ,,Ik heb heel wat meegemaakt, maar dit slaat alles. Zonder overleg met de anderen binnen twee minuten van standpunt veranderen!”

Dubbel gevoel

Buurtbewoonster Jacqueline de Booij kampt met dubbele gevoelens na de keuze voor Agora. ,,De move van de ChristenUnie, CDA en D66 is gemaakt om te voorkomen dat ‘Zalen Schaaf blijft!’ zou winnen. Wij waren en blijven voorstander van ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ maar we kunnen leven met Agora.”

Erik Schot - een van de mensen achter ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ - legt zich neer bij het raadsbesluit en vecht het niet aan. Ondanks dat zowel jury als college zijn plan op nummer een hadden gezet. ,,Nee dan zouden wij ons een slecht verliezer tonen. Daarnaast mag de raad zichzelf een spiegel voorhouden en de vraag beantwoorden hoe het komt dat de kloof tussen burger en politiek zo groot is.” Bobby Veenstra van ‘Zalen Schaaf blijft!’ onderneemt ook geen juridische stappen en legt zich neer bij de uitkomst.

En nu?

Zalen Schaaf moet onder leiding van Liselot Jaspers Focks en Annemarie Lindeboom een ontmoetingsplek worden met een culturele en maatschappelijke functie. De grote zaal van Schaaf blijft in gebruik en er komt ruimte voor creatievelingen en startende bedrijven.

De komende tijd zullen er verdere gesprekken plaatsvinden tussen de gemeente en de mensen achter Agora. Komen zij er niet uit, dan volgens er alsnog gesprekken met de initiatiefnemers van ‘Zalen Schaaft blijft! in beweging’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden