Pleegden Wybren, Marten en Keimpe Hogerhuis in 1895 een gewelddadige overval in Britsum? In Tresoar kunnen bezoekers zelf oordelen

Zaten de gebroeders Hogerhuis terecht of onterecht vast? De bezoeker van de tentoonstelling ‘Rjocht of ûnrjocht’ van Tresoar in Leeuwarden mag zelf een oordeel vellen over deze zaak, die geldt als een van de grootste rechterlijke dwalingen in Nederland.

De gebroeders Keimpe, Wybren en Marten Hogerhuis (van links naar rechts).

De gebroeders Keimpe, Wybren en Marten Hogerhuis (van links naar rechts).

Lees meer over
Leeuwarden

Stemmen klinken in het duister. ,,Wat sil hjir gebeure?’’, roept een man uit. ,,It gie my om it jild’’, luidt een reactie. Dan zijn er schoten te horen. ,,Sjoch út’’, schreeuwt een vrouw. ,,Wy moatte hjir wei’’, reageert een man.