Wyckerveste wil 3 miljoen voor plannen nieuw Cambuurstadion, als er een andere projectontwikkelaar komt

Wyckerveste wil 3 miljoen euro voor de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion als er een nieuwe projectontwikkelaar komt. Tegelijkertijd bereidt de gemeente een schadeclaim voor tegen Wyckerveste omdat de projectontwikkelaar uit het stadionproject is gestapt.  

Tekening voor het nieuwe Cambuurstadion Stadionplein Leeuwarden.

Tekening voor het nieuwe Cambuurstadion Stadionplein Leeuwarden. BRON WIDDERSHOVEN ARCHITECTEN

Vorige week dinsdag kondigde Wyckerveste aan de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion niet rond te krijgen. Volgens de Limburgse ontwikkelaar is het project stukgelopen doordat een huurovereenkomst met ROC Friese Poort niet werd getekend. Friese Poort zou voor vijftien jaar ruimte huren in het stadion.

Volgens Wyckerveste sloeg het afhaken een gat van 13,3 miljoen euro in de totale begroting van 44 miljoen euro voor het nieuwe stadion. Deze lezing wordt overigens door de Friese Poort bestreden. Volgens Remco Meijerink van de Friese Poort is Wyckerveste er niet in geslaagd voldoende andere huurders te vinden voor de ruimtes in en rond het nieuwe stadion.

Wyckerveste: plannen dragen financiële waarde

In een brief aan de gemeente geeft Wyckerveste aan dat er heel wat bereikt is de afgelopen jaren. Ze somt een rij documenten op, zoals een samenwerkingsovereenkomst, een bestemmingsplan, een subsidiebeschikking van de gemeente Leeuwarden en diverse andere documenten. Documenten, overeenkomsten en plannen die door een nieuwe projectontwikkelaar gebruikt zouden kunnen worden en dus een financiële waarde hebben volgens Wyckerveste.

,,De uren die wij er in gestoken hebben, zijn we kwijt, dat is ondernemersrisico”, zegt Hessel Meijer van Wyckerveste. ,,Maar we hebben wel plankosten gemaakt, architecten betaald, werkzaamheden laten verrichten, etcetera. Als er een nieuwe projectontwikkelaar komt, zou die onze aandelen in het project kunnen overnemen.” 

Wyckerveste bezit negentig procent van de aandelen in de SOC, de Stadion Ontwikkeling Cambuur, die is opgericht om het nieuwe stadion voor Cambuur te realiseren. De overige tien procent is in handen van bouwbedrijf Dijkstra Draisma.

Wethouder: Wyckerveste voldoet niet meer aan subsidievoorwaarden

Daarnaast claimt Meijer dat gronden in het WTC-gebied meer waard zijn geworden door de ontwikkelingen die Wyckerveste wel heeft gerealiseerd. ,,De planontwikkeling en de meerwaarde van de gronden bedragen drie miljoen euro. Dat is geld dat wij aan derden betaald hebben plus de waardestijging van de grond”, aldus Meijer.

Wethouder Hein de Haan is niet onder de indruk van de claim van Wyckerveste. ,,Aan de voorwaarden voor de subsidiebeschikking van de gemeente bijvoorbeeld, voldoet Wyckerveste niet meer. Die zijn niet behaald. Dat betekent overigens niet dat we geen subsidie meer over hebben voor het stadion als er een nieuwe projectontwikkelaar komt.” 

En er zijn meer prestaties en documenten waarop Wyckerveste haar claim baseert, die volgens de gemeente anders liggen, aldus Hein de Haan. ,,Er is geen afbouwgarantie, er is geen omgevingsvergunning aangevraagd. En ook wij hebben kosten gemaakt voor het bouwrijp maken van gronden zoals het terrein van Schuurmans waar vuurwerkbunkers lagen.”

Gemeente wil schade verhalen op ontwikkelaar

Over de hoogte van de miljoenenclaim van Wyckerveste, wil De Haan zich niet uitlaten. ,,Het belangrijkste is dat we hier goed met elkaar uitkomen om het stadion alsnog te realiseren.” 

Of dat zonder de tussenkomst van de rechter kan, valt nog te bezien. De gemeente Leeuwarden zei dinsdag officieel de samenwerkingsovereenkomst met Wyckerveste op. Als reden voert de gemeente onder meer aan dat Wyckerveste er niet in geslaagd is op tijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Wyckerveste bestrijdt de juridische basis voor het opzeggen van de overeenkomst. 

De gemeente wil de schade die geleden wordt door het opstappen van Wyckerveste verhalen op de projectontwikkelaar. Hoe hoog die schade is, is nog niet bekend. Ook mogelijke toekomstige claims die andere betrokkenen indienen doordat het stadion (voorlopig) van de baan is, wil de gemeente verhalen op Wyckerveste. 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Nieuw Cambuurstadion