Wyckerveste 'in gebreke gesteld' na grondverkoop

Wyckerveste blijft in gebreke bij de aankoop van de grond van het Leeuwarder familiebedrijf K. Van Wieren. Die grond is nodig voor het nieuwe Cambuurstadion.

Tekening voor het nieuwe Cambuurstadion Stadionplein Leeuwarden.

Tekening voor het nieuwe Cambuurstadion Stadionplein Leeuwarden. BRON WIDDERSHOVEN ARCHITECTEN

Dat zegt advocaat Wim Sleijfer, de adviseur van de familie Van Wieren. In april vorig jaar bereikten de Stadion Ontwikkeling Cambuur (SOC), mevrouw Van Wieren en de VOF Van Wieren een akkoord over de verkoop. De gronden van Van Wieren werden voor 1,49 miljoen euro verkocht aan de SOC. De SOC is de besloten vennootschap waarmee Wyckerveste het stadion zou realiseren. Wyckerveste bezit negentig procent van de aandelen.

Vorige week stapte Wyckerveste echter uit het stadionproject. De projectontwikkelaar kreeg de business case niet rond. Volgens Wyckerveste kwam dat doordat een huurcontract met de Friese Poort voor ruimte in het stadion niet rondkwam. De Friese Poort weerspreekt dat. Volgens hen had Wyckerveste te weinig huurders gevonden voor de overige commerciële ruimtes in en rond het nieuwe stadion. En probeerde Wyckerveste dat te compenseren met een te hoge huur voor de Friese Poort.

Afspraak over betaling

De afspraak tussen de SOC en Van Wieren hield in dat de grond uiterlijk drie maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het stadion zou worden betaald. Of eerder, indien mogelijk.

Een deel van de koopsom, vier ton, werd meteen uitgekeerd. Dat voorschot was nodig omdat een bewoner van het terrein moest verhuizen en een nieuwe woning nodig had. Over de resterende 1,1 miljoen werden in juni van dit jaar definitieve afspraken gemaakt.

,,Toen is afgesproken dat de koopacte in juli zou passeren bij de notaris en dat daarna ook de koopsom betaald zou worden”, zegt Wim Sleijfer. Maar dat gebeurde niet, en de koopsom werd niet betaald. Wat ook blijkt ook uit gegevens van het kadaster. De grond staat nog op naam van de familie Van Wieren.

Het container- en transportbedrijf K. Van Wieren moest de gronden in september opleveren, wat wel gebeurde. Het bedrijf zelf stopte, het woonhuis op het terrein kwam leeg te staan.

Op vier november heeft Sleijfer de SOC - en daarmee Wyckerveste - ‘in gebreke gesteld’, een reactie daarop is door Wyckerveste nooit gegeven, stelt Sleijfer.

Ultimatum

Wyckerveste heeft intussen een ultimatum gekregen: uiterlijk volgende week moet er een gesprek plaats vinden. Laat Wyckerveste niets van zich horen, dan volgen er juridische procedures.

Dat kan een kort geding zijn, maar ook beslaglegging op bezittingen van Wyckerveste behoort tot de mogelijkheden. Het bedrag waarom het intussen gaat is een stuk hoger dan de resterende koopsom van 1,1 miljoen euro. Omdat er volgens Sleijfer niet betaald is conform de afspraak is Wyckerveste de familie Van Wieren een boete van tien procent verschuldigd. Daarnaast wil de familie Van Wieren een schadevergoeding omdat het bedrijf is stilgelegd als onderdeel van de koopovereenkomst. In totaal gaat het om twee miljoen euro.

Hessel Meijer van Wyckerveste stelt dat de koopakte niet zou passeren in juli. Ook geeft hij aan dat Wyckerveste zich aan alle verplichtingen uit de koopovereenkomst houdt. Meijer geeft aan eerst met de familie Van Wieren in overleg te willen.

Naast de overeenkomst met Van Wieren over hun grond, heeft Wyckerveste een optie tot koop op de naastgelegen gronden van het voormalige Schuurmans Vuurwerk. Die optie tot koop loopt nog tot 31 december 2021.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Nieuw Cambuurstadion