Woningbouwplan Bilgaard kan doorgaan: ruim 70 woningen bij Brandemeer en Kei

Visualisatie van de nieuwe woningen. Bron: Onis Vastgoed/Twa Architecten

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn akkoord met de bouw van ruim 70 woningen op de plek van het voormalige UPC-pand in de wijk Bilgaard.
Lees meer over
Leeuwarden

Initiatiefnemer Onis Vastgoed presenteerde ruim een jaar geleden een plan voor deze plek tussen de Brandemeer en De Kei. Het kantorencomplex staat al geruime tijd leeg. Behoud was niet aantrekkelijk en Onis koos dan ook voor sloop en nieuwbouw.

Overleg met de gemeente en omwonenden leidden het afgelopen jaar tot enkele aanpassingen. Burgemeester en wethouders willen het nieuwe bestemmingsplan nu definitief vaststellen. De gemeenteraad moet er nog naar kijken.

,,Het plan voorziet in de bouw van 42 appartementen in drie bouwlagen aan de Kei en in vier bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn maximaal 30 ruime grondgebonden woningen in twee bouwlagen met kap gedacht. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost’’, zo vatten B en W. het plan samen.

Op verzoek van omwonenden zijn de appartementen aan De Kei een stukje verschoven, terwijl er een woonlaag werd geschrapt. Verder zullen zoveel mogelijk bomen behouden blijven in de groenstrook aan de Kei, beloven B en W.

 

Nieuws

Meest gelezen