Wmo: zorg over vrijwilligers in buurtkamers blijft

ANP

Bij gebrek aan vrijwilligers draaien de buurt- en dorpskamers in Leeuwarden tot nu toe vooral op beroepskrachten.
Lees meer over
Leeuwarden

Dat moet niet te lang duren, want dan drukt het te veel op het budget. Hiervoor waarschuwde Sjoerd Tolsma, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Amaryllis maandagavond tijdens een bijeenkomst met de Leeuwarder raad. Het ging om een bijpraatsessie over de veranderingen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Leeuwarden.

Per 1 januari zijn de dagbesteding en thuisondersteuning van de Wmo in Leeuwarden overgegaan naar Windkracht058, een samenwerkingsverband van drie zorgaanbieders. Amaryllis is verantwoordelijk voor de laagdrempelige basiszorg in de buurt- en dorpskamers.

Zowel Anton van der Kooij (directeur Windkracht058) als Tolsma liet weten tevreden te zijn met de gang van zaken tot nu toe. Al moesten cliënten die een andere zorgverlener kregen, wennen aan de veranderingen, ,,elke cliënt heeft de zorg ontvangen waar hij of zij recht op heeft’’.

Moeizame start

Wel kennen de buurt- en dorpskamers, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen moeten zorgen voor de juiste ondersteuning, een moeizame start door corona. Van de negen zijn er momenteel maar zes, alleen op afspraak, open.

Vanaf het prille begin van de plannen omtrent de Wmo-omvorming, waren er zorgen over het aantal vrijwilligers dat beschikbaar zou zijn voor de hulp op deze locaties. Nu deze groep, vanwege corona, massaal thuisblijft, drijft de zorg voornamelijk op professionals van Amaryllis. Tolsma: ,,Dit moet niet te lang duren, vanwege de begrote kosten hiervoor.’’

Toch is hij niet bang dat hierdoor meer ‘zorgmijders’ komen, zoals GroenLinks-raadslid Femke Molenaar opperde. ,,Mensen weten ons gelukkig nog steeds goed te vinden, op andere manieren. We hopen straks juist minder zorgmijders te krijgen, omdat we met de buurt- en dorpskamers dichter bij de mensen komen.’’

Nieuws

menu