Een circulair stadsgemaal en dijktrappen van slib

Voorbeeld van een poldergemaaltje.

Voorbeeld van een poldergemaaltje. Foto Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân stort zich op circulair bouwen. Bij het Leeuwarder Kalverdijkje komt een gemaal van herbruikbare materialen en in Harlingen wordt gestudeerd op een dijktrap van slibblokken.
Lees meer over
Leeuwarden

Het waterschap streeft ernaar het hele Leeuwarder gemaaltje, inclusief de technische installatie, te bouwen van natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Een pasklaar plan ligt er nog niet. Zes ingenieursbureaus en negen aannemers zijn in de race voor een plek in het bouwteam dat het project vanaf begin volgend jaar moet dragen.

Projectmanager Niels Koetsier van het Wetterskip verwacht dat de bouwkosten niet veel zullen verschillen van die van een gangbaar gemaal, maar dat de voorbereiding van het project wel meer voeten in de aarde zal hebben. Het eerste circulaire poldergemaal van Nederland zal aan de buitenkant waarschijnlijk ook niet veel verschillen van andere. Koetsier: ,,Het verschil zit hem vooral in de benadering. We vragen de markt om met ideeën te komen voor de uitvoering.’’

De nieuwbouw maakt de gemalen Schieringerweg en Tolhuis in Leeuwarden overbodig. De bijbehorende peilvakken worden samengevoegd. Dat kan eenvoudig omdat de waterpeilen er vrijwel gelijk zijn. Het nieuwe gemaal krijgt een vispassage.

In Harlingen onderzoekt het waterschap met de gemeente of er brede dijktrappen kunnen worden gebouwd van blokken waarin bagger- of rioolslib is verwerkt. Het gespecialiseerde bureau Netics in Alblasserdam onderzoekt de opties.

,,Dat slib moeten we nu vaak voor veel geld afvoeren en verwerken, maar het is ook een grondstof’’, zei Karel Veeneman van het Wetterskip deze week in een commissievergadering. Het waterschap hoopt dat uit het project nieuwe inzichten ooplevert over het gebruik van slib bij dijkversterkingen.

Het circulaire gemaal en de dijktrappen zijn onderdeel van het Innovatieplan van het Wetterskip. Dat reserveert jaarlijks 500.000 voor vernieuwende projecten. De afgelopen vijf jaar zijn er daarvan bijna honderd in gang gezet.