Wethouder gemeente Leeuwarden: 'Welcome to the Village kan niet op beoogde wijze plaatsvinden'

Welcome to the Village kan niet plaatsvinden zoals gepland. Dat schrijft wethouder Hein Kuiken in een mail aan de gemeenteraad.

Het festivalterrein van Welcome To The Village.

Het festivalterrein van Welcome To The Village. Foto: Ruben van Vliet

De mail van wethouder Kuiken aan de gemeenteraad is gisteravond verstuurd, enkele uren nadat de rechter in Groningen de vergunning voor Welcome to the Village schorste in afwachting van een bodemprocedure. In de mail schrijft Kuiken: ‘ In concreto betekent dit dat WttV 2021 niet op beoogde wijze kan plaatsvinden in het Groene Ster gebied ’.

Kuiken verwijst verder in het schrijven aan de raad dat er vandaag overleg plaats vindt tussen de gemeente, de provinie en het festival zelf.

Een duiding van de uitspraak zal vandaag ook nog volgen, schrijft Kuiken.

De rechter in Groningen bepaalde gisteren dat de vergunning voor het festival is geschorst in afwachting van de uitspraak van de rechtbank in een bodemprocedure die door Groene Ster Duurzaam is aangespannen. Naar verwachting zal dat nog maanden kunnen duren. Volgens de gemeente zet de rechter vraagtekens bij een aantal uitgangspunten zoals gehanteerd in de Passende Beoordeling. ‘ Deze Passende Beoordeling voor natuur is ondermeer gehanteerd bij de provinciale afgifte van geen bedenkingen op grond van de Wet Natuurbescherming ’.

In een gesprek met de Leeuwarder Courant stelde de persrechter van de Rechtbank Noord-Nederland dat de gemeente Leeuwarden een procedurele fout had gemaakt door over een bezwaarschrift te besluiten dat door de provincie had moeten worden gedaan. En dat de provincie de verkeerde geluidscontouren had gebruikt voor de afgifte van de verklaring van geen bezwaar.

Om half vijf vanmiddag reageert de gemeente Leeuwarden op de uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Welcome to The Village