Welcome to the Village wil in Leeuwarden blijven maar zoekt naar steun gemeente: 'Een menselijke reactie hebben we niet gekregen'

Kunnen we doorgaan in Leeuwarden? Dat is de vraag die Welcome to the Village zich stelt nu de rechter deze week een streep door de vergunning van het festival in de Groene Ster zette.

Chris Moorman en Eva van Netten van de organisatie van Welcome to the Village.

Chris Moorman en Eva van Netten van de organisatie van Welcome to the Village. FOTO HOGE NOORDEN/ JACOB VAN ESSEN

En nee, dat is geen dreigement, benadrukken Eva van Netten en Chris Moorman van Welcome to the Village in hun loods op De Zwette. Ondanks belangstelling van andere gemeenten die het festival graag een plek zouden willen bieden.

,,Wij willen hier niet weg want we horen in Leeuwarden. Onze wortels liggen hier. Onze basis. Zelf heb ik al een paar keer op het punt gestaan om te verhuizen maar ik ben gebleven omdat we hier met iets moois bezig zijn. En dat geldt voor meer mensen die bij het festival betrokken zijn. We zijn hier gegrond, geaard. Hier is het netwerk met andere organisaties, de samenwerking met bijvoorbeeld Talant en het bedrijfsleven. Het is zoveel meer dan een festival op de Groene Ster”, beschrijft Van Netten het dilemma waar de organisatie voor staat.

,,Dit verhuis je niet zomaar naar een andere stad of gemeente”, vult Moorman aan. ,,We zijn hier het hele jaar bezig, we bieden plek aan zoveel mensen om hun dromen waar te maken, om iets te doen wat ze willen. Hier in de loods, maar ook in de stadstuin, in de voorbereiding op het festival, tijdens het festival. We vervullen een behoefte, en daar zijn we ook uit ontstaan.”

Dinsdag schorste de rechter de vergunning voor de editie van dit jaar. De gemeente en de provincie hadden steken laten vallen, was het oordeel in een rechtszaak die was aangespannen door Groene Ster Duurzaam.

Eva van Netten: ,,De dag ervoor was er hier een jubelstemming. We waren goed drie weken keihard aan het werk, hadden net een nieuw vormgegeven en aangeklede toegangspoort klaar. Er heerste een soort euforie. Tot het telefoontje dinsdagmiddag binnenkwam. De eerste vraag was natuurlijk: wat betekent deze uitspraak, want we hebben wel vaker te maken gehad met uitspraken van de rechter in de dagen voor een festival.”

,,Er zijn heel wat tranen gevloeid. En natuurlijk zijn we boos en is er onbegrip dat iemand dit voor elkaar krijgt, zijn gelijk wil halen zonder te zien wat een festival voor zoveel andere mensen betekent. En ook voor de stad”, zegt Moorman.

,,Sommige mensen zeggen misschien dat we naïef zijn maar we hebben zoveel onderzoeken laten uitvoeren, er liggen zoveel ecologische rapporten waarin juist wordt gesteld dat er geen schade is voor de natuur, er geen negatieve gevolgen zijn. De geluidsonderzoeken, de manier waarop het licht staat opgesteld, de doeken voor de geluidstorens. Als je alles goed doet, en dan dit krijgt te horen? De vergunningsaanvraag en de vergunningen samen wegen intussen 10 kilo. 10 kilo aan papier! Dat zijn tweeduizend A4-tjes.”

Na de eerste emoties was het schakelen voor Welcome to the Village. Vrijwilligers, bezoekers: iedereen moest worden ingelicht. Tegelijkertijd overlegden de gemeente en de provincie over de gevolgen van de uitspraak.

,,En er kwam een stroom aan reacties los. We kregen alternatieve locaties aangeboden: iemand bood zijn weiland aan. De Harmonie en Neushoorn vroegen of ze een rol konden spelen. En ontzettend veel mensen reageerden, we werden overspoeld. Uit de stad, van bezoekers, ondernemers maar ook van landelijke organisaties, 3FM, andere festivals. Gedeputeerde Sietske Poepjes belde om te zeggen hoe erg ze het vond. Het was waanzinnig, hartverwarmend”, aldus Van Netten.

Dat de gemeente Leeuwarden en de provincie meteen in overleg gingen om te kijken naar alternatieven, het wordt gewaardeerd. Maar tegelijkertijd ‘miste er iets’. ,,Een menselijke reactie hebben we van de gemeente niet gekregen. Dat heb ik wel gemist. Een sorry, iets van de hand in eigen boezem steken. Ik mis de steun van de gemeente. Ze moeten niet alleen klappen bij hoogtepunten als we een Europese festivalprijs krijgen maar ook rugdekking geven op het moment dat het niet goed gaat”, zegt Van Netten emotioneel. ,,Als de gemeente ons zo belangrijk vindt zoals ze vaak zeggen, dan verwacht ik dat wel. Ik vraag me af of ze het belang van Welcome to the Village voor de stad en voor al die honderden mensen die erbij betrokken zijn wel inzien.”

,,Een gebaar was wel heel welkom geweest, een belletje, een kaartje”, vindt Moorman.

Welcome to the Village zette de afgelopen dagen in op een alternatief festival, waarvoor er onder meer werd gesproken met Neushoorn, de Harmonie en De Markies. Maar de nieuwe maatregelen die vrijdagavond zijn afgekondigd maakten een alternatief festival onmogelijk.

Dat betekent ook dat de traditionele sluiting van een editie niet door kan gaan. ,,Normaal gesproken kondigen we dan de data van het komende festival aan op de slotavond. Dat zouden we dit jaar al niet doen omdat er op dit moment te veel onzekerheden bestaan over de locatie”, besluit Van Netten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Festivals Groene Ster
Welcome to The Village
Instagram