Welcome to the Village gaat door na uitspraak rechter: 'locatie elders'

De organisatie van Welcome to the Village zet definitief een streep door de Groene Ster als locatie voor het festival dit jaar. Maar een festival komt er volgende week waarschijnlijk wel.

Dansen, hossen en bier drinken op Welcome To The Village.

Dansen, hossen en bier drinken op Welcome To The Village. Foto: Ruben van Vliet

,,We zijn aan het verkennen wat mogelijk is. Neushoorn, de Harmonie, het zou kunnen dat het festival daar plaats vindt”, zegt Eva van Netten, artistiek leider van Welcome to the Village.

Dinsdagmiddag ging er een streep door de editie van dit jaar in de Groene Ster . De rechter oordeelde dat zowel de gemeente als de provincie steken hadden laten vallen bij de vergunningsverlening, nadat Groene Ster Duurzaam die had aangevochten. De rechter schorste de vergunning. Tot ontzetting van de organisatoren. ,,We zijn boos en verdrietig maar we gaan door.”

'Dreun voor de gemeente'

Andere buitenlocaties zoals De Bult en het Rengerspark zouden ook een alternatief kunnen zijn. ,,Maar ook daar is een vergunning voor nodig en het is kort dag”, zegt Chris Moorman van WttV.

De gemeente Leeuwarden reageerde woensdagmiddag voor het eerst op de uitspraak van de rechter. ,,De uitspraak is een dreun voor de gemeente”, verwoordde wethouder Hein Kuiken het overheersende gevoel. ,,Dit zagen we niet aankomen.”

De rechter oordeelde dat de ‘verklaring van geen bezwaar’ door de provincie niet had mogen worden afgegeven omdat er vraagtekens waren bij de mogelijke verstoring van broedende vogels door het festival. Ook had de provincie niet de juiste geluidscontouren gebruikt.

Beroep niet mogelijk

Ook de gemeente had niet juist gehandeld, stelde de rechter, door een zienswijze tegen de afgegeven verklaring zelf te behandelen in plaats van dat door de provincie te laten doen. Dat oordeel stuit bij de gemeente op onbegrip. ,,Dat heeft ons verbaasd en dat was voor ons een nieuw element”, reageert Kuiken. ,,Maar je kan je verwonderen over de uitspraak van een rechter. We hebben ons erbij neer te leggen en respect te hebben voor de uitspraak.” Beroep is niet mogelijk omdat het gaat om een ‘voorlopige voorziening’, in afwachting van een definitieve uitspraak.

Groene Ster Duurzaam procedeert sinds 2015 tegen de vergunningen voor de festivals in de Groene Ster. Regelmatig werd de gemeente daarbij ook op de vingers getikt en moesten de vergunningen worden aangepast. Bijvoorbeeld door het festival ’s avonds eerder te laten stoppen. Maar tot een verregaande uitspraak die leidt tot het niet doorgaan van een festival leidde het tot deze week niet.

,,Ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen waarom de gemeente niet gewoon een vergunning kan afgeven die wel overeind blijft. Maar met alle regelgeving rond milieu en flora en fauna is het heel complex geworden. Toch proberen we er elke keer van te leren.”

Groene ster wel geschikt?

De uitspraak van deze week en de vele procedures die al gevoerd zijn, leidden wel tot de vraag of de Groene Ster wel geschikt is als festivalterrein. De gemeente is al jaren bezig met een nieuw bestemmingsplan. Dat moet het organiseren van festivals makkelijker maken en zou in 2018 al af zijn. Maar het is er nog steeds niet. ,,De procedure loopt. De ambitie blijft om festivals in de Groene Ster te houden. Tenzij de raad anders beslist.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Welcome to The Village
Festivals Groene Ster