Water en wormen lokken vogels naar vollopende Himpensermar

De Himpensermar doet zijn naam weer eer aan. De polder uit 1785 wordt onder water gezet om te testen of hij geschikt is als noodopslag voor boezemwater.

Boswachter Jeffrey Huizinga van Staatsbosbeheer in de Himpensermar. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Boswachter Jeffrey Huizinga van Staatsbosbeheer in de Himpensermar. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Leeuwarden

Heel veel smienten ( smjunten ) en spreeuwen ( protters ), kieviten ( ljippen ), kokmeeuwen ( kobben ) en een paar witte kwikstaarten ( boumantsjes ). Sinds maandag de inlaatschuif van de Himpensermarpolder is opengezet, lijkt de vogelrijkdom in de laaggelegen droogmakerij groter dan ooit.

Nieuws

menu