Wat ging er mis rond de noodverordening op 30 januari in Leeuwarden?

Geen rellen, wel verwarring. In heel Leeuwarden gold op zaterdag 30 januari een noodverordening, en ook was de stad bestempeld als ‘veiligheidsrisicogebied’. Vanavond praat de raad erover.

FOTO

FOTO AS MEDIA

Die bewuste zaterdagmiddag om vier uur werd het bericht over de noodverordening gedeeld met de pers en de politie. ‘Oproep aan iedereen is weg te blijven uit het aangewezen gebied (de hele stad Leeuwarden, red.) en niet meer naar buiten te gaan’. Zo luidde de inleidende tekst, gevolgd door een opmerking van burgemeester Buma zelf: ‘Ik wil iedereen vragen binnen te blijven’. De maatregel gold vanaf vijf uur ’s middags tot half vijf de volgende ochtend. Het was de tweede noodverordening in Leeuwarden in een week tijd.

Aanleiding voor de maatregelen op 30 januari was een oproep op Instagram om zaterdagavond te protesteren tegen de avondklok, ‘ergens in Leeuwarden’. Aanmelden kon via een (besloten) Telegram-groep waar uiteindelijk meer dan 160 mensen lid werden. Via deze groep zouden de locatie en het tijdstip van het protest bekendgemaakt worden. In de week ervoor kwam het tot ernstige rellen in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch en Rotterdam.

Hoe serieus de Leeuwarder oproep was, is nog steeds niet duidelijk. Politie en gemeente spreken over ‘signalen’ maar hulden zich vooral in stilzwijgen. Waren de leden ‘bekende relschoppers’? Of waren het opgeschoten pubers op zoek naar spanning en sensatie, maar die zaterdagavond gewoon braaf bij hun ouders op de bank zaten?

Tot rellen kwam het niet. Enkele tientallen jongeren lieten zich zien in de Vlietzone - de locatie die die avond bekend werd gemaakt. Door de massaal aanwezige politie, ontstond een kat-en-muisspel dat eerder op de lachspieren werkte dan dat het een grimmig karakter kreeg, zoals elders in het land.

Het bericht over de noodverordening van de gemeente had intussen voor veel onduidelijkheid gezorgd. De Jumbo in Camminghaburen sloot de deuren na overleg met de politie. Die concludeerde namelijk dat volgens het bericht van de gemeente niemand meer de straat op mocht. Dat de winkels gewoon open mochten zijn, had de gemeente namelijk niet gemeld in het bericht over de maatregelen. Op sociale media vroegen inwoners van Leeuwarden zich af wat nu precies de bedoeling was. Terwijl andere mensen - die even niet online waren geweest - geen weet hadden van de maatregelen. Dat de gemeente Leeuwarden zelf aan het begin van de avond contact zocht met de media met het verzoek om de opmerking van Buma uit het persbericht niet meer te publiceren, was een teken aan de wand dat de communicatie niet lekker verliep.

Op zondag wezen politie en gemeente naar elkaar als het ging om de woordvoering over de maatregelen. Over het effect van de verordening en het aantal ‘relschoppers’ dat er al dan niet zou zijn geweest. Burgemeester Sybrand Buma beweerde in de Leeuwarder Courant nog dat er geen sprake van verwarrende communicatie was geweest, de gemeenteraad dacht daar duidelijk anders over.

Vanavond spreekt de raad over de noodverordening. Misschien dat dan duidelijk wordt hoe serieus de signalen waren op basis waarvan de verordening werd ingesteld.

Burgemeester Buma heeft in een brief alvast laten weten een volgende keer extra aandacht aan ‘zorgvuldige communicatie’ te zullen besteden. Het is in dat opzicht opvallend dat juist het ‘gewraakte persbericht’, die aanleiding was voor alle verwarring, niet bij de te bespreken raadsstukken is gevoegd.

Na het verschijnen van de Leeuwarder Courant is het stuk alsnog toegevoegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Analyse