Inwoners van Warten zijn faliekant tegen de op handen zijnde brugbediening op afstand, zoals blijkt uit dit bordje. Foto: Jacob Van Essen

Inwoners van Warten zijn fel gekant tegen het plan om de brugwachter te vervangen door centrale brugbediening. Ze vrezen onder meer aantasting van hun privacy door de metershoge camera’s die er komen.
Lees meer over
Leeuwarden

De brug in de Hoofdstraat van Warten is een van de elf in de gemeente Leeuwarden die de komende vier jaar overgaan op bediening op afstand vanuit de nieuwe provinciale centrale in Leeuwarden. Het besluit hiertoe uit 2015 was een logisch gevolg van een provinciaal plan. Door pauzes en tolgeld op de provinciale bruggen af te schaffen, wil ze een gastvrijere ontvangst voor watersporters en beroepsvaart. Bovendien hoeft ze zo geen brugwachters meer te betalen.

Warten is blij met het afschaffen van het bruggeld, maar voelt niets voor de rest van het plan. Zo vrezen de dorpsbewoners dat hun privacy wordt aangetast door de plaatsing van vijf camera’s op masten van 5 tot 15 meter, microfoons en luidsprekers voor de communicatie met de centrale.

Hoge masten en aanmeldsteigers

Verder stellen ze dat de veiligheid in het geding is doordat de situatie rondom de brug onoverzichtelijk is, het water smal en er soms sprake is van sterke stroming en grote drukte. Ook vinden de Wartensters dat het plan te veel impact heeft op de karakteristieke uitstraling van het dorp, mede door de plaatsing van de hoge masten en ‘aanmeldsteigers’.

Tot slot hekelt Dorpsbelangen het gebrek aan inspraak van het dorp, waardoor draagvlak ontbreekt. ‘Graag willen we dat ons dorp aantrekkelijker is voor de waterrecreant, maar we denken dat brugbediening op afstand het dorp eerder minder aantrekkelijk maakt’, schrijft Henk-Jan de Lange namens Dorpsbelangen Warten in dorpsblad Kommune.

Zeshonderd handtekeningen

Via een brief aan de gemeente en provincie maakte het dorp zijn bezwaren kenbaar. Maar pogingen om het project in Warten te stoppen, leverden tot dusverre niks op. Daarop besloot Dorpsbelangen eind vorige week een petitie in het dorp te beginnen. Hiermee hoopt het bij de politiek duidelijk te maken dat Warten zijn brugwachter wil houden. De online petitie was maandagmiddag bijna zeshonderd keer ondertekend.

De gemeente Leeuwarden verwijst voor een reactie door naar de provincie, die het bruggenbeleid vaststelde. De provincie meldt desgevraagd: het is een gemeentelijke brug, we gaan er niet over dus.

Nieuws

menu