Perenboom 'wandelde' eerst door Leeuwarden en werd daarna tijdens kerkdienst geplant in Doarpstún Snakkerburen

Kinderen en volwassenen uit Lekkum en Snakkerburen trekken een ,,nieuwsgierige'' perenboom vanaf de Sint-Bonifatiuskerk naar De Blokhuispoort in Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Inwoners van Snakkerburen en Lekkum maakten dit weekeinde een lange reis met hun ‘nijsgjirrige’ perenboom.
Lees meer over
Leeuwarden

Zaterdag duwden kinderen van de Professor Wassenberghskoalle de boom met hulp van volwassenen door Leeuwarden voor een kennismaking met het wandelende bomenspektakel Bosk. Op zondagochtend werd hij als ‘levensboom’ geplant in de Doarpstún van Snakkerburen.

Dit gebeurde tijdens een kerkdienst in de open lucht onder leiding van dominee Gerben Hoogterp (Kerk Lekkum) en dominee Trees van Montfoort (auteur van ‘Groene Theologie’). Dorpsdichter Henk Dillerop droeg een speciaal hiervoor geschreven gedicht voor.

Ook andere kerken in Leeuwarden zoeken aansluiting bij het groene culturele evenement Bosk . Ze richten zich hierbij op thema’s als voedselvoorziening en natuur. De bomen van Bosk zijn op dit moment te vinden langs de Nieuweweg en bij het Beursplein.

Nieuws

menu