Vragen over 'overlastgevende' deelscooters in Leeuwarden

FOTO NIELS WESTRA

De fractie van PAL Groen Links in Leeuwarden heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de deelscooters die GO Sharing in Leeuwarden aanbiedt.
Lees meer over
Leeuwarden

De vragen hebben betrekking op de kinderziektes die het systeem volgens de fractie nog heeft. Veel Leeuwarders ergeren zich bijvoorbeeld aan de lukraak geplaatste scooters in de openbare ruimte en er zou ook sprake zijn van vandalisme. „Soms leidt deze overlast tot ongewenste en onveilige situaties, bijvoorbeeld wanneer de openbare ruimte minder goed toegankelijk is voor mensen die gebruik maken van een rolstoel”, aldus de fractie.

Ook zorgt het harde rijden op fietspaden voor onveilige situaties. De vraag aan het college van b. en w. is wat zij van plan zijn te doen aan deze overlast.

In de vragen wordt er ook ingegaan op de ‘no parking zone’ die door GO Sharing is ingesteld in een deel van de binnenstad van Leeuwarden. In dit deel van de stad mogen gebruikers van de app hun scooter niet parkeren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de no parking zone aan te passen of nieuwe gebieden aan te wijzen als no parking zone? En heeft de gemeente überhaupt een rol gehad bij het aanwijzen van die zone?

De fractie roept het college op om contact op te nemen met het bedrijf om betere afspraken te maken.

Nieuws

menu